Människor i trappor centralstationen

Samverkansgrupper

En stark samverkan är en framgångsfaktor för kollektivtrafikens utveckling i Sverige. På ett kostnadseffektivt sätt samordnar Samtrafiken via mindre samverkansgrupper behovet av att snabbt nå framåt vad gäller samsyn och utveckling för det kombinerade resandet i Sverige. 

Samtrafikens affärsutvecklingsavdelning är sammankallade till olika samverkansgrupper för att på ett djupare plan diskutera branschens gemensamma utveckling och utmaningar, med fokus på framtidens Resplus. Deltagare är ägare och partners till Samtrafiken. Olika minde arbetsgrupper bestående av experter från de deltagande trafikföretagen fördjupar sig i olika frågor.

Exempel på frågor som kommer att diskuteras under hösten är pris- och affärsregler, biljettvalidering och flexibilitetsregler.

Vill du veta mer? Kontakta gärna t f affärsutvecklingschef och strategichef Stefan Thulin, stefan.thulin@samtrafiken.se.

Samverkan

Samverkan är en del i Samtrafikens uppdrag. Vill du veta mer om varför det är viktigt och vilka samverkansformer vi erbjuder? 

Läs mer

Spårvagnsspår-som-korsar-varandra