Unconference

Unconference – ditt eget bidrag till programmet

Under konferensens andra dag, d.v.s. den 6 oktober kommer nedan anföranden presenteras inför alla deltagare på konferensen

Bidrag 1

Den helt nya nollvisionen, mot stress i trafiken
Stress i trafiksystemet skapar ohälsa.
Aktörerna och resenärer i trafiksystemet behöver engageras och formulera Den helt nya nollvisionen mot stress i trafiksystemet. Att ingen skall behöva känna stress är ett tydligt behov som kan bli mål för en mängd innovationer, stora som små. Genom den helt nya nollvisionen tydliggörs samhällsvärden som kan erhålla rätt prioritet och investeringar för innovationer som årligen räddar tusentals samt ökar mervärdet för alla miljoner människor som dagligen vistas i trafiken.
Timo Pohjanvuori, Prospero

Bidrag 2

Sputify (Stockholm Platform for Urban Transport) – en storstad utan köer och trängsel
Den stora utmaningen är att använda infrastruktur och fordon dramatiskt mycket mer effektivt och miljövänligt. Numera är det möjligt med digital plattformslogik.  Den offentliga sektorn har en nyckelroll sm kontrollerar infrastrukturen (gator, vägar, p-platser, kollektivtrafik), samordning av myriader, beslut & fysiska rörelser kan bara ske genom prismekanismen. Därför samordnad dynamisk prissättning på det offentligas tjänster. Genom att dela på lediga resurser blir praktiskt taget alla vinnare.
Anders Gullberg, KTH

Bidrag 3

Självkörande fordon – möjlighet eller hot för kollektivtrafiken?
Självkörande fordon kommer, det är snarare en fråga om när. Och de kommer att förändra hur vi reser, och hur vi ser på kollektivtrafik. De kan vara kollektivtrafikens bästa vän men de kan också bli dess värsta fiende, beroende på hur den här möjligheten används i transportbranschen. I detta seminarie berättar vi om Connected Mobility Arena, CMA, Sveriges första och största testsite för uppkopplad, automatiserad och delad persontransport. Vi berättar även om den forskning och utveckling som kommer bedrivas där, samt bjuder in intressenter till samarbeten och tester.
Peter Georén, KTH Integrated Transport Research Lab

Bidrag 4

Res i Sthlm – Vad händer när en trafikoperatör engagerar sig i en gratistjänst?
Sedan 2015 har Nobina ägt och drivit utvecklingen av Stockholms största reseplanerar-app Res i Sthlm med över 700 000 användare. Varför gör vi som operatör det?  Ligger det verkligen i vårt intresse att vi hjälper resenärer hitta till pendeltåg och tunnelbanan när det vi själva erbjuder är busstrafik? Vi får höra om möjligheterna och utmaningarna i att som operatör driva app-utveckling för heltäckande reseplanering. Och vi får en en framtidsspaning hur vi som operatörer, huvudmän och enskilda aktörer behöver samverka än närmare för att öka resandet i kollektivtrafiken med hjälp av digitala tjänster.
Ulrika Park, Produktionsledare Digitala tjänster, Nobina

Bidrag 5

Nya fordonskoncept – kollektivtrafik eller inte?
NEWT är en yteffektiv och lätt amfibiefarkost som erbjuder möjlighet att ta sig fram både via vägar och vattenvägar, vilket kan avlasta trafiksystemet i övrigt. Eldrift och hel kaross gör att resenären färdas väderskyddad och i en tyst miljö. Med NEWT skapas nya reserelationer och tillgänglighet till nya platser, kanske det billigaste sättet för the last mile. Kombinerad mobilitet för ökad attraktivitet – men hur vävs nya fordonskoncept in i planeringen?
Susanna Hall Kihl, grundare och initiativtagare Vattenbussen

Bidrag 6

Framtidens miljömässigt hållbara resande med elfordon
En elbilspool med förnyelsebar lokalproducerad energi är en verkligt hållbar mobilitetslösning. Totalt sett är en elbilspool en faktor 10 bättre än att vi alla kör runt i varsin fossil bil. Det är också denna nivå, faktor 10, som världens ledande miljöforskare menar att vi måste uppnå för att bli hållbara. Ingen annan verkligt hållbar lösning än kombinationen kollektivtrafik, elbilspooler och cyklar/elcyklar samt att gå till fots finns i dagsläget inom synhåll. Därför är elbilspooler under den överblickbara framtiden ett självklart val för verkligt hållbar mobilitet, vilket allt fler kommuner, företag och politiker börjar inse.
Mikael Kilter, VD Move About