Utställare

Utställare på Samtrafikens konferens 2016

Industrial Optimizers

Industrial Optimizers tillhandahåller strategiska beslutsstöd för verksamheten, system och konsulttjänster som optimerar alla aspekter av schema och tidtabell.

Linkon

Med en vision att skapa ”Seamless Mobility” / ”Sömlös Mobilitet” för markbundna resor gör Linkon det lätt att söka, boka och betala kombinerade transportörer i en och samma bokning. Med hjälp av senaste tekniken ansluter Linkon operatörer till systemet i ena ändan, och försäljningskanaler i den andra både nationellt och internationellt. Med vår samlade erfarenhet och kompetens är Linkon en del av navet i försäljningen och distributionen av biljetter för marktransportsindustrin. Linkon har under snart 20 år utvecklat Inventory Management och distributionslösningar och därigenom bidragit till och stimulerat till ett ökat resande i en avreglerat kollektivtrafikbransch.

Centigo

En modern samarbetspartner för affärskritisk och tvärfunktionell förändring. Centigo har ovanligt engagerade människor med en unik kombination av spetskompetens och förändringskraft. Vi löser konkreta problem åt ledare genom unika åsikter om företagande och verksamhetsutveckling. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklar vi tillsammans med våra kunder spänstiga och välmående organisationer och företag med varaktig konkurrenskraft.
Vi kallar det Business Wellness.

Hogia

Din samarbetspartner vid affärskritisk förändring inom resor och transport. Med spetskompetens och engagemang får vi det att hända!

Rese- och Trafikforum

TrafikForum är Nordens ledande facktidning för persontrafik: busstrafik, spårtrafik och annan kollektivtrafik som skolskjutsar, sjukresor, färdtjänst osv. Tyngdpunkten i TrafikForum ligger på lokal och regional kollektivtrafik. TrafikForum är en fri, oberoende tidning. En av våra viktigaste uppgifter att bidra till debatten och utvecklingen i branschen. Därför skriver vi gärna om nya idéer och goda exempel.
ResForum är en facktidning som har bussturismen och bussresor som bas, men vi skriver lika gärna om andra gruppresor. Vi bevakar också övrig rese- och turistnäring som destinationer, hotell, färjerederier, flygbolag.