Järnvägsspår i grönska

Kort om oss

Samtrafiken verkar i kollektivtrafikbranschen där vi är ett samverkans- och utvecklingsföretag med fokus på den nationella digitala infrastrukturen baserat på data och standarder för informations-, betal- och biljettflöden.

På uppdrag av våra ägare och partners möjliggör vi bland annat för resenären att på ett modernt sätt söka, köpa och resa med fler än ett trafikslag och en operatör vid samma resa i Sverige.

Med plattformen trafiklab.se uppfyller vi uppdraget att tillgängliggöra kollektivtrafikdata som branschen genererar för att möjliggöra utvecklingen av innovativa tjänster till gagn för resenärerna.

Vi ägs av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt många av de kommersiella trafikoperatörerna med nationell trafik. Tillsammans bidrar vi till den nödvändiga klimatomställningen genom att göra kollektivtrafikresandet mer attraktivt för den klimatsmarta resenären.

Våra medarbetare är huvudsakligen systemutvecklare, produktägare, trafikdataspecialister, förvaltningsledare och projektledare.

Vårt uppdrag

Vill du veta mer om vårt uppdrag, vår vision och kärnvärden eller den historia som skapat Samtrafiken och de tjänster vi erbjuder?

Läs mer

puff-2

Samtrafiken på 20 minuter

Vill du snabbt, pedagogiskt och på ett lättsamt sätt få en bra överblick över vår roll och nytta i kollektivtrafikbranschen? Då är vår digitala snabbkurs något för dig!

Här hittar du kursen

Puff hemsidan

Våra tjänster

Samtrafiken erbjuder en mängd olika tjänster till de trafikföretag som tecknat avtal med oss. Här kan du få veta mer om till exempel biljett- och betalstandarden (BoB), trafikdataplattformen Trafiklab eller resesamarbetet Resplus.

Läs mer

puff-1

Jobba hos oss

På Samtrafiken brinner vi alla på olika sätt för det kollektiva resandet, men också för den teknik och data som möjliggör den. Hållbarhet, moderna förmåner och en kultur som inkluderar och får alla medarbetare att trivas är sådant som präglar vår arbetsplats.

Läs mer

kultur