Sunset-over-train-tracks-1246204

Nationell distributions- och försäljningslösning

Samtrafikens nya lösning för distribution och försäljning gör kollektivtrafikbranschens utbud av markbundet resande i Sverige kombinerbart, distribuerbart och försäljningsbart. Producenter av kollektivtrafik kommer med hjälp av lösningen kunna göra sina biljettprodukter åtkomliga och kombinerbara för återförsäljare via tjänsten Samtrafiken DISTRIBUTION. Såväl producenter som återförsäljare kommer kunna hämta det nationella produktutbudet via tjänsten Samtrafiken ACCESS.

Om projektet

Med Samtrafikens nationella distributionstjänst, Samtrafiken DISTRIBUTION, förändras det sätt som distributionen av kollektivtrafikens biljetter sker, jämfört med hur det ser ut idag. Man kan säga att det sker en förflyttning från en central till en distribuerad digital infrastruktur. Den nya infrastrukturen skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling av biljettsamarbetet Resplus. Tjänsten kommer också att kunna möjliggöra säkrare och i större utsträckning validerbara biljetter när dessa införs. Detta kommer i sin tur bidra till ökad säkerhet och säkrade intäkter.

Den nya infrastrukturen utvecklas tillsammans med Turnit, ett estniskt företag med erfarenhet av standarder inom järnvägsbranschen i Europa. Infrastrukturen baseras på branschgemensamma standarder, vilket kommer att göra det enkelt för Samtrafikens ägare och partners att ansluta till tjänsten.

Hur kommer den nya distributions- och försäljningslösningen att fungera?

Genom tjänsten Samtrafiken DISTRIBUTION kommer alla Samtrafikens partners att få sina biljettprodukter distribuerade och därmed blir hela det samlade utbudet av Sveriges kollektivtrafik tillgängligt för återförsäljarledet. Återförsäljare hämtar utbudet via tjänsten Samtrafiken ACCESS.

Den nya infrastrukturen bygger på fyra viktiga delar (se tillhörande illustration):

  1. Ett så kallat ”datalager” där merparten av Samtrafikens partners kommer att ha sina biljettprodukter. Här läggs trafikföretagens utbud in och det är härifrån tjänsten hämtar upp utbudet.
  2. Säljverktyget Samtrafiken TRAID och ett försäljnings-API. I TRAID kan återförsäljare boka resor direkt, vilket passar de återförsäljare som har behov av att hantera manuell försäljning (som till exempel kiosk, butik eller callcenter) eller som komplement till webbförsäljning. Återförsäljare och producenter som vill sälja via egna säljverktyg (som till exempel webbsidor eller appar) kan i stället välja att hämta utbudet via API.
  3. Resesök för all säljbar markburen kollektivtrafik.
  4. En central tjänst, ett så kallat distributionsnav, som bland annat hämtar, kombinerar och distribuerar biljettprodukterna från både Samtrafikens datalager och externa datalager för de partners som har egna bokningssystem.

Kommunikationen mellan de olika delarna baseras på den internationella och öppna standarden OSDM (Open Sales and Distribution Model).

NDS_bild_siffror

Aktuellt i projektet

Lansering av den nya lösningen sker den 3 april 2024, för resor med utresedatum den 4 juni 2024 och framåt.

Under hösten 2023 är huvudfokus inom projektet att noggrant testa all funktionalitet som måste vara på plats inför den kommande säljstarten. Tester sker också med några av de partners till Samtrafiken som har egna bokningssystem för att säkra att biljettförsäljning och distribution kopplat till Resplus fungerar som det ska genom hela kedjan. Testerna involverar även aktörer ur återförsäljarledet.

En annan viktig aktivitet fram till säljstarten kommer vara att utforma nya och reviderade processer och rutiner som det nya systemet medför för Samtrafiken och dess partners. Ett exempel är hur supportfrågor ska hanteras inom det nya ekosystemet. Det handlar bland annat om hur återförsäljare ska rapportera in ärenden och hur dessa sedan effektivt dirigeras vidare till den del i kedjan där problemet uppstått.

Samtrafiken kommer under första kvartalet 2024 ge berörda företag i branschen mer information och utbildning kring vad som förväntas av dem inför lansering.

Kontaktpersoner

Personal-Kajsa-Wejander

Kajsa Wejander

Projektledare

Mejla mig

073-086 79 69

bild

Peter Lindström

Tjänsteansvarig

Mejla mig

070-762 31 50

Resplus

Den nya distributionstjänsten kommer att ge goda förutsättningar för fortsatt utveckling av biljettsamarbetet Resplus. 

Läs mer om Resplussamarbetet

Människor i trappor Centralstationen

Vill du veta mer om standarder?

Den nya nationella distributionstjänsten baseras på den internationella och öppna standarden OSDM (Open Sales and Distribution Model). Vill du veta mer om denna standard eller andra standarder som Samtrafiken bevakar?

Läs mer

Puff-nyhetsbrevsarkiv