Sunset-over-train-tracks-1246204

Projekt Nationell distributionstjänst

Via Samtrafikens distributionstjänst kommer ägare och partners att kunna tillgängliggöra sitt utbud av kollektivtrafikbiljetter för försäljning i hela Sverige.

Om projektet

Samtrafikens nationella distributionstjänst medför en förändring av hur kollektivtrafikens biljetter distribueras jämfört med idag. Man kan säga att det sker en förflyttning från en central digital infrastruktur till en distribuerad digital infrastruktur, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling av biljettsamarbetet Resplus. Tjänsten kommer att möjliggöra säkrare och i större utsträckning validerbara biljetter. Detta bidrar i sin tur till ökad säkerhet och säkrade intäkter.

Den nya infrastrukturen utvecklas tillsammans med Turnit, ett estniskt företag med erfarenhet av standarder inom järnvägsbranschen i Europa. Infrastrukturen baseras på branschgemensamma standarder. Detta kommer göra att det blir enklare för Samtrafikens ägare och partners att ansluta till tjänsten.

Tidplan

Implementation av tjänsten beräknas ske under hösten 2023. Berörda företag i branschen kommer inför det att få mer information och utbildning kring vad som kommer att krävas av dem. Förändringen medför till viss del nya processer och verktyg vad gäller att distribuera det egna produktutbudet.

Kontaktperson

Personal-Kajsa-Wejander

Kajsa Wejander

Projektledare Nationell distributionstjänst

Mejla mig

073-086 79 69

Resplus

Den nya distributionstjänsten kommer att ge goda förutsättningar för fortsatt utveckling av biljettsamarbetet Resplus. 

Läs mer om Resplussamarbetet

Människor i trappor Centralstationen