Nyheter

Här hittar du nyheter som rör vårt uppdrag, våra tjänster och pågående projekt. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad. Du hittar anmälningsformulär längre ned på den här sidan.

2021-12-13

Samtrafikens vd om satsningar inför framtiden

Samtrafikens vd om satsningar inför framtiden Två viktiga möten med stor betydelse för såväl Samtrafikens som hela branschens framtid har nyligen ägt rum.Samtrafikens ägarmöte I veckan hade Samtrafiken ägarmöte där styrelse och ledning förmedlade kom...
2021-12-11

Samverkansforum 23 november: Dags för enad front för att stärka kollektivtrafikens varumärke

Dags för enad front för att stärka kollektivtrafikens varumärke När höstens Samverkansforum summeras kan vi konstatera att det hos många finns både ambition, vilja och konkreta förslag för att nå ett ökat nationellt och kombinerat resande med kollektiv...
2021-12-09

Nya ledamöter invalda i styrelsen

Nya styrelsemedlemmar Under ägarmötet som ägde rum i början på december valdes tre nya styrelseledamöter in i Samtrafikens styrelse. Nya ledamöter är John Strand, vd för Nobina Travis AB, Kristin Kjöge Jansson, direktör för digitala kundtjänster hos VY...
2021-12-08

Uppdaterad EU-förordning banar väg för nya mobilitetslösningar

Uppdaterad EU-förordning banar väg för nya mobilitetslösningar i Europa När nuvarande EU förordning 2017/1926, som är en del av det så kallade ITS-direktivet (Intelligent Transport System), nu uppdateras är Samtrafiken tillsammans med Trafikverket med...
2021-09-15

Enklare att implementera biljett- och betalstandarden (BoB)

Enklare att implementera biljett- och betalstandarden (BoB)  Nu är Samtrafikens verktyg för att verifiera biljett- och betalstandarden (BoB) tillgängligt för alla trafikföretag som implementerar eller vill implementera standarden. ”Vårt verktyg är ett...
2021-09-13

Nu har vi chansen att underlätta för resenärer att välja bort bilen

Nu har vi chansen att underlätta för resenärer att välja bort bilen  Regeringen avsätter 225 miljoner kronor under åren 2022 och 2023 för att realisera ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Detta utöver de 30 miljoner kro...
2021-09-08

Nya sätt att leverera data till Samtrafiken

Nya sätt att leverera data till Samtrafiken  Trafikföretag som under en period har levererat data i både gamla och nya format kommer nu löpande kunna börja leverera data i enbart det nya formatet. För trafikföretag utan lämpliga systemstöd lanseras de...
2021-05-20

Samtrafikens vd: Är Sverige ett föregångsland för kollektivtrafikbiljetter?

Kollektivtrafikdagen 19 maj 2021 Temat för årets konferens var kollektivtrafikens återkomst efter en pandemi som dränerat kollektivtrafikbranschen och fått många resenärer att sluta resa eller istället välja bilen. Under dagen presenterades många grepp...
2021-05-10

Samverkansforum 4 maj 2021 – fokus på framtidens Resplus och partneravtal

Samverkansforum 4 maj 2021 En pågående pandemi, ett ekonomiskt svårt läge för hela kollektivtrafikbranschen, i kombination med många osäkra parametrar vad gäller framtidens resmönster. Det är vad branschen har att förhålla sig till när ett nytt partner...

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad — ta del av våra nyheter