Nyheter

Här hittar du nyheter som rör vårt uppdrag, våra tjänster och pågående projekt. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad. Du hittar anmälningsformulär längre ned på den här sidan.

2021-05-20

Samtrafikens vd: Är Sverige ett föregångsland för kollektivtrafikbiljetter?

Kollektivtrafikdagen 19 maj 2021 Temat för årets konferens var kollektivtrafikens återkomst efter en pandemi som dränerat kollektivtrafikbranschen och fått många resenärer att sluta resa eller istället välja bilen. Under dagen presenterades många grepp...
2021-05-10

Samverkansforum 4 maj 2021 – fokus på framtidens Resplus och partneravtal

Samverkansforum 4 maj 2021 En pågående pandemi, ett ekonomiskt svårt läge för hela kollektivtrafikbranschen, i kombination med många osäkra parametrar vad gäller framtidens resmönster. Det är vad branschen har att förhålla sig till när ett nytt partner...
2021-01-27

Remissvar från Samtrafikens styrelse på Trafikverkets inriktningsunderlag

Samtrafikens styrelse har lämnat ett remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag  I svaret påpekas allvarliga brister på tre områden i underlaget. Det gäller strategi för digital infrastruktur, ouppfyllda klimatmål samt att hänsyn inte tagits till b...
2020-12-14

Samverkan mot ett kostnadseffektivt värdeskapande för såväl resenärer som kollektivtrafikföretag

Samverkan mot ett kostnadseffektivt värdeskapande för såväl resenärer som kollektivtrafikföretag På våren 2018 förnyade samtliga 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter och många kommersiella kollektivtrafikföretag inom Sveriges kollektivtrafik sitt av...
2020-12-14

Nya ledamöter invalda i styrelsen

Samtrafikens styrelse - fyra nya ledamöter invalda Vid årsstämman den 8 december valdes fyra nya ledamöter in i Samtrafikens styrelse: David Lagneholm, förvaltningschef vid Trafikförvaltningen Stockholm Helena Ekroth, vd vid Mälardalstrafik Jörgen...
2020-12-14

Nya innovationsmöjligheter skapas när Trafiklab fylls med realtidspositioner från SL

Nya innovationsmöjligheter skapas när Trafiklab fylls med realtidspositioner från SL Att SL:s fordonspositioner nu finns tillgängliga på Samtrafikens trafikdataportal Trafiklab är resultatet av ett långt arbete inom projektet Öppna Data. Sedan tidigare...
2020-10-05

Nytt partneravtal på gång

Nytt partneravtal på gång På våren 2018 tecknade samtliga 21 RKM och många kommersiella kollektivtrafikföretag inom Sveriges kollektivtrafik ett avtal med Samtrafiken i Sverige AB om hur samverkan skall ske i branschen inom områdena data, standarder oc...
2020-09-23

Hjälp till självhjälp – digital ledsagning med Samtrafikens öppna data

Hjälp till självhjälp – digital ledsagning med Samtrafikens öppna data Runt om i landet pågår en rad spännande projekt med kopplingar till både tillgänglighet, kollektivtrafik och öppna data. Ett av dessa är ett projekt kring digital ledsagning som koo...
2020-09-22

Frågor och svar kring betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik

Frågor och svar kring betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik Gerhard Wennerström svarar på frågor som uppkommit under remissarbetet kring betänkandet Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik.Kan du kortfattat summe...

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad — ta del av våra nyheter