Nyheter

Här hittar du nyheter som rör vårt uppdrag, våra tjänster och pågående projekt. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad. Du hittar anmälningsformulär längre ned på den här sidan.

2021-09-15

Enklare att implementera biljett- och betalstandarden (BoB)

Enklare att implementera biljett- och betalstandarden (BoB)  Nu är Samtrafikens verktyg för att verifiera biljett- och betalstandarden (BoB) tillgängligt för alla trafikföretag som implementerar eller vill implementera standarden. ”Vårt verktyg är ett...
2021-09-13

Nu har vi chansen att underlätta för resenärer att välja bort bilen

Nu har vi chansen att underlätta för resenärer att välja bort bilen  Regeringen avsätter 225 miljoner kronor under åren 2022 och 2023 för att realisera ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Detta utöver de 30 miljoner kro...
2021-09-08

Nya sätt att leverera data till Samtrafiken

Nya sätt att leverera data till Samtrafiken  Trafikföretag som under en period har levererat data i både gamla och nya format kommer nu löpande kunna börja leverera data i enbart det nya formatet. För trafikföretag utan lämpliga systemstöd lanseras de...
2021-05-20

Samtrafikens vd: Är Sverige ett föregångsland för kollektivtrafikbiljetter?

Kollektivtrafikdagen 19 maj 2021 Temat för årets konferens var kollektivtrafikens återkomst efter en pandemi som dränerat kollektivtrafikbranschen och fått många resenärer att sluta resa eller istället välja bilen. Under dagen presenterades många grepp...
2021-05-10

Samverkansforum 4 maj 2021 – fokus på framtidens Resplus och partneravtal

Samverkansforum 4 maj 2021 En pågående pandemi, ett ekonomiskt svårt läge för hela kollektivtrafikbranschen, i kombination med många osäkra parametrar vad gäller framtidens resmönster. Det är vad branschen har att förhålla sig till när ett nytt partner...
2021-01-27

Remissvar från Samtrafikens styrelse på Trafikverkets inriktningsunderlag

Samtrafikens styrelse har lämnat ett remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag  I svaret påpekas allvarliga brister på tre områden i underlaget. Det gäller strategi för digital infrastruktur, ouppfyllda klimatmål samt att hänsyn inte tagits till b...
2020-12-14

Samverkan mot ett kostnadseffektivt värdeskapande för såväl resenärer som kollektivtrafikföretag

Samverkan mot ett kostnadseffektivt värdeskapande för såväl resenärer som kollektivtrafikföretag På våren 2018 förnyade samtliga 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter och många kommersiella kollektivtrafikföretag inom Sveriges kollektivtrafik sitt av...
2020-12-14

Nya ledamöter invalda i styrelsen

Samtrafikens styrelse - fyra nya ledamöter invalda Vid årsstämman den 8 december valdes fyra nya ledamöter in i Samtrafikens styrelse: David Lagneholm, förvaltningschef vid Trafikförvaltningen Stockholm Helena Ekroth, vd vid Mälardalstrafik Jörgen...
2020-12-14

Nya innovationsmöjligheter skapas när Trafiklab fylls med realtidspositioner från SL

Nya innovationsmöjligheter skapas när Trafiklab fylls med realtidspositioner från SL Att SL:s fordonspositioner nu finns tillgängliga på Samtrafikens trafikdataportal Trafiklab är resultatet av ett långt arbete inom projektet Öppna Data. Sedan tidigare...

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad — ta del av våra nyheter