_H3I9675

Kollektivtrafikdagen 19 maj 2021

Temat för årets konferens var kollektivtrafikens återkomst efter en pandemi som dränerat kollektivtrafikbranschen och fått många resenärer att sluta resa eller istället välja bilen. Under dagen presenterades många grepp för att återvinna resenärernas förtroende.

Samtrafikens vd, Gerhard Wennerström, var en av talarna i programmet. Under sin programpunkt belyste han frågan hur Sverige skulle kunna bli ett föregångsland för kollektivtrafikbiljetter. Med utgångspunkt i sin tidigare utredning om ett nationellt biljettsystem, och den benchmark av framgångsrika exempel i internationell kollektivtrafik, summerade Gerhard det som skulle krävas så här:

  • Enkelhet och enhetlighet i produkt- och taxesystem i hela Sverige
  • Att bejaka öppenhet av data så att tredjepart kan sälja resor
  • Att trafikaktörer måste släppa på tyglarna och bejaka innovation utanför deras komfortzoner 
  • Biljettsystemet måste ses som en helhet i hela landet för att säkra ekonomiska synergier
  • Högre status än bilismens status
  • … och sist men inte minst en utveckling av det Resplussamarbete som redan finns på plats och som möjliggör kombinerade resor på samma biljett

Vill du veta mer? Kontakta Gerhard Wennerström.

 

 

Aktuellt

Vill du veta mer om vad som är på gång just? 

Se alla våra nyheter

Kontaktperson

Gerhard Wennerström

Gerhard Wennerström

Vd

Mejla mig

070-726 38 76