101393871_3040887809310094_4051780655653060608_n

Tågplanen för 2023 försenas

Järnvägsbranschen har just nu flera utmaningar för att kunna leverera en god tågtrafik i Sverige. Bland annat har Trafikverket, som ansvarar för planeringen av tågtrafik samt för planeringen av banarbeten på infrastrukturen, haft problem i samband med införandet av ett nytt IT-system. Detta har orsakat förseningar av tågplanen för 2023 (T23).

Trafikverket om förändringar och utmaningar för järnvägen i Sverige

Järnvägen står inför stora förändringar, nu och framåt. Fler än någonsin vill resa med tåg och transportera på järnvägen. Det är väldigt positivt, inte minst för miljön, men det innebär också att det blir trångt på spåren. För att möta de stora utmaningarna med ökade transporter på järnvägen genomförs just nu flera förändringar, hos såväl Trafikverket som hos järnvägsföretagen:

  • Nytt gemensamt system för tågplanering. Det gamla systemet ersätts av ett modernt, digitaliserat system som ska kunna hantera fler tåg och fler banarbeten. Fler underhålls- och investeringsåtgärder genomförs också för att effektivisera järnvägens kapacitet.
  • Det pågår många stora och nödvändiga banarbeten runtom i Sverige under sommaren. Dessa arbeten har varit planerade sedan länge.
  • Flera akuta spårbyten under våren har orsakat omplaneringar och krävt stora resurser.
  • Brist på lokförare och tågplanerare.

Gällande införandet av det nya systemet för tågplanering

Det nya systemet har vissa inkörningsproblem vilket orsakat förseningar i leveransen av tågtidtabeller. Systemet fungerar bättre nu men en ny senare tidplan för planering av nästa års tidtabeller gäller eftersom det inte är möjligt att jobba i kapp förseningen. Detta har också föranlett en kortare framförhållning än normalt vad gäller släpp av avgångar under sommaren. Förseningen av släppta avgångar gäller dock endast vissa tåg.

Konsekvenser för Samtrafikens arbete och leveranser till branschen

T23 skulle enligt plan levereras den 4 juli. Trafikverket hoppas vid detta datum kunna leverera en tågplan som är genomarbetad till cirka 70 %. Detta får konsekvenser inte bara för tågtrafiken utan även den anslutningstrafik som planeras till och från tågen.

En följd av detta är att tågtidtabellerna som Samtrafiken skapar och publicerar på Samtrafikens webbplats kommer att försenas. Det arbetet planeras just nu börja vecka 33-34.

Kontaktperson

Personal-Reidar-Larsson

Reidar Larsson

Projektledare

Mejla mig

070-266 80 02