Gerhard hero

Goda exempel från Sverige lyfts i Italien

Samtrafikens vd Gerhard Wennerström är inbjuden av The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) för att berätta om hur Samtrafiken sammanlänkar långdistanståg och lokaltrafik med hjälp av den internationella och öppna biljettstandarden OSDM.

Samtrafikens och kollektivtrafikbranschens 30-åriga samverkan kring tjänsten Resplus har möjliggjort och möjliggör fortfarande att Sveriges samlade reseutbud med kollektivtrafik är synligt och säljbart i flera kanaler.

Nu fortsätter Samtrafiken att modernisera bokningssystemen i Sverige med den internationella och öppna standarden OSDM (Open Sales and Distribution Model) vilket innebär en förbättring och förenkling för resenärerna.

Hur vi ytterligare skulle kunna förenkla och förbättra för resenärer vid internationellt tågresande genom reglering från EU, kommer Gerhard också framföra.

Forumet som Gerhard deltar på är ett så kallat High-Level Passenger Meeting och hålls på plats i Rom den 12-13 oktober, Trenitalia är värd. 

Andra talare är Carlo Fidanza, medlem i EU-parlamentet; Axel Volkery, biträdande enhetschef för Hållbar och Intelligensbaserad Transport, DG MOVE, Europeiska kommissionen; Veronique Stephan, chef för divisionen Passagerarmarknader, SBB och Jean-Baptiste Guenot, chef för Europeiska marknader och internationell utveckling, SNCF. 

Kontaktperson

Gerhard Wennerström

Gerhard Wennerström

Vd

Mejla mig

070-762 38 76