image-6

Hjälp till självhjälp – digital ledsagning med Samtrafikens öppna data

Runt om i landet pågår en rad spännande projekt med kopplingar till både tillgänglighet, kollektivtrafik och öppna data. Ett av dessa är ett projekt kring digital ledsagning som koordineras av RISE (Research Institute Sweden) och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Med i projektet är dessutom Linköpings universitet, Östgötatrafiken, Synskadades riksförbund och systemleverantören GAIA. Eftersom projektet bygger på öppna data från Samtrafikens trafiklab.se blev vi nyfikna på att få veta mer. Resultatet blev en intervju med projektledaren Magnus Berglund och Anders Näkne, ordförande på Synskadades riksförbund.

Digital ledsagning är ett projekt som koordineras av RISE (Research Institute Sweden) tillsammans med VTI, Synskadades riksförbund Östergötland, Linköpings universitet, Östgötatrafiken och systemleverantören GAIA. Anders Näkne, ordförande för Synskadades riksförbund, berättar att projektet syftar till att få fram lösningar för personer med funktionsvariationer som kan öka deras självständighet i samhället. Målsättningen är att skapa en prototyplösning som kombinerar befintlig konsumentteknik med det öppna kollektivtrafikdata som finns på Samtrafikens portal, trafiklab.se.

Nya möjligheter baserade på befintlig teknik

Med dagens mobiltelefoner kommer man kunna guida synskadade till rätt hållplats, hållplatsläge och fordon. Data kring hållplatslägen och fordonspositioner hämtas från trafiklab.se. Projektet undersöker också hur man skulle kunna använda AR-funktionalitet (Augumented Reality, d v s förstärkt verklighet) i mobiltelefonerna, vilket skulle kunna ge användarna en ännu bättre upplevelse. Andra möjligheter man ser skulle kunna vara att koppla samman en färdtjänstförare med en resenär så att utföraren av tjänsten och den som ska nyttja tjänsten inte behöver fundera på hur de ska hitta varandra.

"Att kunna nyttja befintlig teknik har varit en viktig aspekt, påpekar Magnus Berglund, projektledare och forskningschef på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), då vi vill kunna utgå från verktyg som brukarna av tjänsten redan har tillgängliga. De ska inte behöva köpa nytt för att kunna använda sig av digital ledsagning."

Prototypen som nu utvecklas ska visas upp för Vinnova och man arbetar aktivt för att kunna få finansiering för fortsatt utveckling inom området.

”Man vill kunna klara sig helt själv”

"Vi hoppas att den här lösningen ska bli ett komplement till existerande lösningar, som Ledsagningsportalen, men också till den befintliga fysiska infrastrukturen", säger Magnus. Det finns en stark önskan bland personer med funktionsvariationer att kunna klara sig själva så mycket som möjligt. Det bästa är om man kan klara sig helt själv, och därmed styra över sin egen tid, fyller Anders på. De flesta hjälpmedel man kan få idag innebär av naturliga skäl att man måste anpassa sig. Därför hoppas Anders mycket på att projektet lägger grunden för en självhjälpslösning, vilket kommer ge en mycket större frihetsgrad för personer med funktionshinder.

Det finns redan idag vissa digitala hjälpmedel som underlättar för personer med funktionsvariationer och Anders nämner som exempel ett par solglasögon med inbyggda högtalare. De är bra för att de inte är i vägen och de ser inte heller konstiga ut. Genom att nyttja högtalarnas stereofunktionalitet kan man lokalisera objekt och hinder framför sig med hjälp av ljudsignaler i respektive öra. Alla dessa hjälpmedel måste kunna komplettera varandra och i vissa fall samarbeta, menar Magnus, och där kommer vikten av att ha tillgänglig data in i bilden.

Tillgången till öppen data har underlättat enormt för utveckling av tjänsten

Anders berättar att det är tillgången till data som gör att resenären kan hitta till rätt hållplats och sedan få information fortlöpande under resan. Det tar bort stressmoment i resan. I den här lösningen kommer vi alltså kunna ge direkt feedback till den synskadade, förklarar Magnus. Eftersom vi gör det via en app i personens egen mobiltelefon är vi inte låsta till teknik i ett fordon som ska fungera, även om tekniken såklart måste fungera även i molnet. Magnus menar också att just det faktum att datat finns tillgängligt som öppet data har underlättat hela projektet enormt, i allt från projektets framfart till att över huvud taget kunna tänka sig att starta ett projekt som detta.

I Tyskland pågår ett liknande projekt, MobiSaar. Där hindras man tyvärr väldigt mycket av att det finns ett motstånd bland kollektivtrafikmyndigheter och operatörer till att deras data sprids vidare, säger Magnus. Han tillägger att de som i Tyskland arbetar med denna fråga tycker det är jättespännande att vi i Sverige har så mycket öppet data att skapa tjänster från och hur mycket bättre de själva skulle kunna få det om mer data öppnades för dem.

Och framtidens lösningar då?

Redan idag finns det en stor mängd data tillgänglig som kan användas för att skapa lösningar som underlättar, inte bara för synskadade, utan för alla i samhället. Det som krävs för att det ska skapas fler innovativa lösningar är dock att datat blir både djupare och kommer med högre precision. Detta krävs för att skapa tillit till det som utvecklas och att tjänsteutvecklarna över huvud taget ska våga utveckla tjänsterna, avslutar Magnus.

Samtrafiken tackar Magnus och Anders för möjligheten till denna intervju. Vi på Samtrafiken ser liksom VTI, RISE och Synskadades riksförbund vikten av att öppna data fortsätter delas runt om i Sverige och världen samt att vi i branschen fortsätter samverka med näringsliv, forskning och intresseorganisationer för att maximal nytta ska komma ur det data vi skapar.