Samtrafiken_Data_16x9-1

Många nya möjligheter när nästan alla regionala kollektivtrafikmyndigheter delar data på det nya formatet.

I skrivande stund har alla utom två regionala kollektivtrafikmyndigheter börjat leverera data på ett nytt och mer innehållsrikt format. Det här innebär att de nu uppfyller lagkraven i EU-förordning 2017/1926, men det ger också ökade innovationsmöjligheter för alla som hämtar öppen kollektivtrafikdata från trafiklab.se.

Datat kommer också att ligga till grund för det nya, kompletta nationella hållplatsregistret vilket ger resenären möjligheter att göra en nationell resesökning.

Inom projektet Öppna data etableras nu även stöd för hantering av data om infartsparkeringar, fordonsegenskaper, information om biljetter och ytterligare data kring linjer och turer. Allt i linje med EU-förordning 2017/1926.

Om Projekt Öppna data

Projekt Öppna data genomförs för att gynna framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige, samtidigt som det ger förutsättningar för trafikföretag att efterleva gällande EU-förordningar. Projektet omfattar insamling och distribution av utökade samt mer detaljrika datamängder jämfört med den data som samlas in genom Samtrafiken i dag. De flesta datamängderna ingår i lagkraven från EU-förordning 2017/1926. Både planerad trafik, realtidsdata om störningar och pågående trafik ska samlas in inom ramen för projektet, från såväl regionala kollektivtrafikmyndigheter som kommersiella aktörer.

Våra projekt

Läs mer om projektet Öppna data och våra andra projekt via länken nedan.

Läs mer

puff-2

Är du intresserad och vill veta mer om projektet öppna data? 

Kajsa-Wejander2

Kajsa Wejander

Gruppchef Trafikdata

Maila mig

073-086 79 69