Kopia-av-Namnlös-design-2

Medlem i organisationen MobilityData

Den internationella organisationen MobilityData förvaltar och vidareutvecklar den så kallade GTFS*-standarden på global nivå. Vi går nu in via Trafiklab som stödmedlem.

Medlemskapet ger oss möjlighet att aktivt vara med och förvalta världens mest använda standard för kollektivtrafikdata så att den ännu bättre än idag anpassas för svenska behov. Det kommer bland annat göra det möjligt för utvecklare att snabbare lansera innovativa tjänster för resenärer på den svenska marknaden

Om Trafiklab.se

På uppdrag av Trafikverket publicerar Samtrafiken kollektivtrafikdata via trafiklab.se. Där kan utvecklare ta del av data och API*:er från kollektivtrafiken i Sverige och enkelt få den information som behövs för att utveckla vassa tjänster till resenärer.

*GTFS: General Transit Feed Specification

*API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt, är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara, som vanligen utgörs av ett dynamiskt länkat bibliotek och som därmed blir en mjukvarukomponent i applikationen. API:et är ett gränssnitt mellan applikationen och biblioteket.