gerhard_ellinor

Nästan 100 deltagare på vårens digitala Samverkansforum

Syftet med vårens Samverkansforum var att starta processen inför remissrundan hos våra ägare och partners kring betänkandet ”Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik”. Nästan 100 deltagare var med på evenemanget som genomfördes digitalt på grund av den rådande Corona-pandemin.

Samverkansforum föregicks av utskickade inspelade videos samt läsanvisningar till betänkandet som är på hela 450 sidor. Joakim Jardenberg, vd vid Get AI i Helsingborg, höll korta föreläsningar om värdet av data. Rebecka Johansson, Regeringskansliet, berättade om processen kring utredningen och vad som händer nu. Gerhard Wennerström, som nu åter är vd för Samtrafiken fullt ut, reflekterade över arbetet som utredare.

Deltagarna fick också möjlighet att i lite mindre grupper fördjupa sig något i de tre förslag som man tagit fram i utredningen. Förslagen i korthet är en digital infrastruktur för ett nationellt biljettsystem, en nationell åtkomstpunkt (NÅP) för mobilitetstjänster och tredjepartsförsäljning och en nationell försäljningskanal för reseplanering och försäljning av kollektivtrafikens biljetter. Tre av experterna som anlitats av utredningen gav deras perspektiv på förslagen. Vi tackar Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik, Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag och Sara Rhudin, expert kollektivtrafik vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att de deltog med engagemang, kunskap och erfarenheter vid Samverkansforum.

Nästa Samverkansforum är tisdag den 24 november.

Är du intresserad av att läsa betänkandet? Klicka på länken nedan.

Vill du veta mer om vårt samverkansforum?

Ann-Bakke21

Ann Bakke

Kommunikations- och HR-chef

Maila mig

070-797 00 46