oppna-datahero-scaled

Projektet Öppna data avslutat

En ny och modern digital infrastruktur som gör det möjligt att samla in och tillgängliggöra data från Sveriges kollektivtrafikföretag. Det är resultatet när projekt Öppna data avslutas efter fyra år av hårt arbete.

En av framgångsfaktorerna i projektet har varit starka gemensamma ambitioner att samla in och publicera kollektivtrafikens trafikdata i Sverige. Många aktörer har förstått fördelarna med en bättre tillgång till branschens data, även om uppfyllandet av EU-förordning 2017/1926 också varit en viktig drivkraft.

Projektet har kunnat inhämta spetskunskap från branschen, både i Sverige och i andra europeiska länder. Även politiska företrädare och myndigheter samt marknadens tredjepartsaktörer har varit med och på olika sätt bidragit i projektets arbete. Projektdeltagare från branschen och Trafikverket har ställt upp med nödvändiga finansiella resurser.

Carin Carelind, IT-chef på Östgötatrafiken och medlem i projektets styrgrupp, ser ett stort värde i att mer öppna data nu finns tillgängligt på trafiklab.se.

"Vi tillgängliggör vår trafikdata så att andra kan bygga lösningar på det - lösningar som kan användas i hela Sverige tack vare att de bygger på data från Trafiklab. Projekt Öppna data har skapat nya möjligheter för hela branschen" säger hon.

Kajsa Wejander, som varit projektledare från Samtrafiken, betonar att alla som varit med i projektet är oerhört tacksamma för att så många i branschen varit med och bidragit på olika sätt. Hon tillägger att arbetet med att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på data fortsätter, men att projektet verkligen skapat en bra grund för detta.  

Kontaktperson

Personal-Kajsa-Wejander

Kajsa Wejander

Projektledare

Mejla mig

073-086 79 69