Namnlös-design-19-1

Nya innovationsmöjligheter skapas när Trafiklab fylls med realtidspositioner från SL

Att SL:s fordonspositioner nu finns tillgängliga på Samtrafikens trafikdataportal Trafiklab är resultatet av ett långt arbete inom projektet Öppna Data. Sedan tidigare finns fordonspositioner, störningsinformation, ankomst- och avgångsprognoser i realtid från flertalet regionala kollektivtrafikmyndigheter* på Trafiklab. Tillskottet med SL:s data har dock stor betydelse och sänder en viktig signal till omvärlden om att kollektivtrafikbranschen som helhet tror på möjligheterna med öppet data.

Jerry Löfvenhaft, produktägare för Trafiklab, berättar att redan samma dag som Samtrafiken kommunicerade att datat fanns tillgängligt testade flera av de mest aktiva och engagerade användarna att koppla in SL:s data mot sina tjänster.

"Eftersom vi utvecklat tjänsterna i ett standardiserat format (GTFS-RT) fungerade de utan någon vidare anpassning direkt mot SL, vilket också är det vi hade hoppats på, säger Jerry. När fler systemutvecklare i branschen inser enkelheten med detta kommer fler tjänster skapas baserade på öppet data. Resultatet blir således många positiva följdeffekter i form av ”ringar på vattnet”. Bättre och billigare tjänster för branschen samt bättre lösningar för resenären."

Efter årsskiftet är tanken att fler och fler fordonspositioner från SL-trafiken ska läggas upp på Trafiklab. Målet är att positionerna från samtliga bussar i SL:s linjetrafik ska finnas tillgängliga under 2021. Störst effekter av datatillförseln kommer man dock att se när man kan börja binda samman trafikområden i större utsträckning, så att interregional trafik kan bindas ihop med trafik från innerstaden till kranskommunerna och så vidare. Då kan tjänster utvecklas som ser till helheten i trafiksystemet, gärna med koppling till andra mobilitetslösningar. Då får resenären också en bra helhetsbild över sin resa.

Kajsa Wejander, projektledare för projektet Öppna Data på Samtrafiken, arbetar för att fler kollektivtrafikaktörer ska ha möjlighet att leverera realtidsdata till Samtrafiken. Hon berättar att man planerar att implementera stöd för import av realtidsdata på det europeiska standardformatet SIRI under nästa år. Sedan tidigare finns, tack vare projekt Öppna Data, redan stöd för import och export av realtidsdata på andra standardformat.

Jerry och Kajsa är nöjda med att nu kunna presentera det nya datat på trafiklab.se. Projektet med att nå dit har fungerat väldigt bra, och en starkt bidragande faktor till det har varit en god dialog och ett bra samarbete med SL. Kajsa berättar:

"Vi har genomfört gemensamma tester för att säkra kvaliteten och SL har också varit mycket snabba i att hantera problem som dykt upp på vägen". 

I en kommande artikel på temat hoppas vi få höra mer om hur SL ser på detta implementationsprojekt, vilka utmaningar de haft på vägen och vilka möjligheter de ser framöver.

*UL (Region Uppsala), Östgötatrafiken, Skånetrafiken, Kalmar Länstrafik, Dalatrafik, Värmlandstrafik och Karlstadbuss och X-trafik lämnar idag realtidsdata till Trafiklab.

 

Om Trafiklab

Med trafiklab.se uppfyller Samtrafiken uppdraget från Trafikverket att tillgängliggöra kollektivtrafikdata. På trafiklab.se kan utvecklare enkelt få tillgång till information som behövs för att utveckla tjänster som gynnar Samtrafikens ägare, partners, resenärer och övriga delar av samhället. Tillsammans med aktörer både inom och utanför kollektivtrafikbranschen arbetar vi med Trafiklab för att skapa ännu fler möjligheter för innovation med hjälp av öppna data.

Läs mer

Två personer skrattar och ler vid laptop

Kontaktperson

Kajsa-Wejander2

Kajsa Wejander

Gruppchef Trafikdata

Mejla mig

073-086 79 69

Aktuellt på Samtrafiken

Vill du veta mer om vad som är på gång just nu? 

Se alla våra nyheter

 

Nyheter-aktuellt-puff