Namnlös-design-17

Samtrafikens styrelse - fyra nya ledamöter invalda

Vid årsstämman den 8 december valdes fyra nya ledamöter in i Samtrafikens styrelse:

  • David Lagneholm, förvaltningschef vid Trafikförvaltningen Stockholm
  • Helena Ekroth, vd vid Mälardalstrafik
  • Jörgen Karlsson, vd vid Merresor
  • Marie Nordmark, områdeschef vid Region Jämtland Härjedalen

Följande ledamöter valdes om:

  • Henrik Dagnäs, vd vid Nobina Sverige
  • Lars Backström, vd vid Västtrafik
  • Lena Herrmann, direktör Strategi och affärsutveckling vid SJ
  • Linus Eriksson, fd vd vid Skånetrafiken*
  • Mats Johannesson, vd vid MTR Express
  • Sofia Malander, vd vid Östgötatrafiken

Som oberoende ordförande valdes Göran Hägglund om på ett tvåårigt mandat.

På konstituerande mötet efter stämman valde styrelsen Henrik Dagnäs till vice ordförande.

* Linus Eriksson har tillträtt tjänsten som vd vid Öresundsbron. Årsstämman fastställde ändå valberedningens förslag till omval av Linus fram tills dess att Skånetrafiken har rekryterat en ny trafikdirektör.