Nya-satt-topp

Nya sätt att leverera data till Samtrafiken 

Trafikföretag som under en period har levererat data i både gamla och nya format kommer nu löpande kunna börja leverera data i enbart det nya formatet. För trafikföretag utan lämpliga systemstöd lanseras dessutom Trafikdataportalen, vilken ger alla en bättre kontroll över den data som rapporteras in.

Förenklade dataleveranser för regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM)

Under en tid har RKM:er lämnat trafikdata till Samtrafiken på både nya och gamla dataformat. När det gamla transportformatet nu fasas ut räcker det att trafikföretagen lämnar sin data på det nya formatet. Samtrafiken kommer att ta kontakt med de trafikföretag som berörs av förändringen.

Bakgrunden handlar om ett av projekt Öppna datas mål om att samla in och tillgängliggöra mer trafikdata, samt mycket mer detaljrik trafikdata. Samtidigt har Samtrafiken haft tjänster som grundar sig på data i det gamla formatet, vilket gjort att man behövt använda de båda formaten parallellt.

En ny trafikdataportal för att rapportera trafikinformation

I oktober lanserar Samtrafiken Trafikdataportalen - en webbportal för inrapportering av tidtabellsdata till Samtrafiken. Den riktar sig till de trafikföretag som i dag inte har möjlighet att leverera sin data i de format som är överenskomna med och stöds av Samtrafiken. Portalen rullas ut successivt och ersätter då den manuella inrapportering av trafikdata som idag sker med e-post. Samtrafiken kommer att ta kontakt med de trafikföretag som berörs av förändringen.

Med portalens hjälp blir dataleveranserna mer standardiserade, och trafikföretagen får bättre kontroll över sin egen data. För Samtrafiken är det viktigt att leveranserna av data sker så effektivt som möjligt, och vi kan på det här sättet säkerställa en högre kvalitet på den data som kommer in.

”All data vi får in ligger till grund för Samtrafikens tjänstebud. Om vi har bra data har vi också bättre möjligheter att kunna vidareutveckla tjänster för kollektivtrafiken” säger Kajsa Wejander, projektledare Öppna data.

Kontaktperson

Personal-Kajsa-Wejander

Kajsa Wejander

Projektledare Öppna data

Mejla mig

073-086 79 69

Projekt Öppna data

Vill du veta mer?

Besök vår projektsida

Data swishar förbi framför stad

Aktuellt på Samtrafiken

Vill du veta mer om vad som är på gång just nu? 

Se alla våra nyheter

 

Nyheter-aktuellt-puff