Namnlös design (12)

Nya styrelsemedlemmar

Under ägarmötet som ägde rum i början på december valdes tre nya styrelseledamöter in i Samtrafikens styrelse. Nya ledamöter är John Strand, vd för Nobina Travis AB, Kristin Kjöge Jansson, direktör för digitala kundtjänster hos VY gruppen och Maria Nyman, trafikdirektör för Skånetrafiken. Samtliga nyinvalda har lång erfarenhet från kollektivtrafikbranschen och kommer att kunna bidra till att rusta Samtrafiken inför kommande förändringar och utmaningar.

Följande ledamöter valdes om:

  • Henrik Dagnäs, vd vid Nobina Sverige
  • Lars Backström, vd vid Västtrafik
  • Lena Herrmann, direktör Strategi och affärsutveckling vid SJ
  • Mats Johannesson, vd vid MTR Express
  • Sofia Malander, vd vid Östgötatrafiken
  • David Lagneholm, förvaltningschef vid Trafikförvaltningen Stockholm
  • Helena Ekroth, vd vid Mälardalstrafik
  • Marie Nordmark, områdeschef vid Region Jämtland Härjedalen

Som oberoende ordförande forsätter Göran Hägglund.

På konstituerande mötet efter stämman valde styrelsen Sofia Malander till vice ordförande.

Samtrafikens styrelse

Styrelsen består av 10 personer från trafikföretagen samt en oberoende ordförande. 

Läs mer om Samtrafikens styrelse

Styrelse-puff