Samtrafiken_Data_16x9-1

Projekt Öppna Data – fokus under våren

Projektet arbetar nu med att ta fram ett nytt, öppet nationellt hållplatsregister. Ett sådant register behövs för att vi ska kunna erbjuda resenärerna en nationell resesökning. Nationell trafikdata från alla olika trafikaktörer kombineras till en stabil och pålitlig mängd data. Registret ska innehålla alla hållplatser inom Sverige samt enstaka hållplatser i grannländer som trafikeras av kollektivtrafikaktörer. Varje hållplats kommer att ha ett nationellt unikt namn och nummer i registret samt en mappning till lokala namn och nummer.

Dessutom implementeras en trafikdataportal för de trafikaktörer som idag saknar möjlighet att leverera maskinell data. Via trafikdataportalen kan de istället mata in sin data. Detta effektiviserar Samtrafikens hantering av de större mängderna data som därmed också blir ytterligare standardiserad.

Om Projekt Öppna data

Projekt Öppna data genomförs för att gynna framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige, samtidigt som det ger förutsättningar för trafikföretag att efterleva gällande EU-förordningar. Projektet omfattar insamling och distribution av utökade samt mer detaljrika datamängder jämfört med den data som samlas in genom Samtrafiken i dag. De flesta datamängderna ingår i lagkraven från EU-förordning 2017/1926. Både planerad trafik och realtidsdata om störningar och pågående trafik ska samlas in inom ramen för projektet, från såväl regionala kollektivtrafikmyndigheter som kommersiella aktörer. 

Våra projekt

Läs mer om Öppna Data och våra andra projekt genom att följa länken nedan. 

Läs mer

puff-2

Har du frågor om projektet eller vill veta mer? Kontakta

Kajsa-Wejander2

Kajsa Wejander

Gruppchef Teknikdata

Maila mig

073-086 79 69