2015-07 Samtrafiken tåg-31

Pressmeddelande: Resenärer i kollektivtrafiken får stärkt skydd vid förseningar

Samtrafiken och Konsumentverket har träffat en överenskommelse till nytta för resenärer i kollektivtrafikbranschen. Från och med den 7 juni kommer den som åker med till exempel tåg och buss få ett stärkt skydd vid förseningar som innebär att man missar anslutande resor.

Bakgrunden är EU:s nya tågpassagerarförordning (EU 2021-782) som börjar gälla den 7 juni 2023. Förordningen kan sägas utgöra en variant av det resenärsskydd som Resplus* idag tillhandahåller. För att Resplus resevillkor också ska uppfylla kraven i EU:s förordning har Samtrafiken tillsammans med Konsumentverket enats om ett antal förändringar för Resplus resevillkor.

”Jag känner mig stolt över att Samtrafiken och Konsumentverket gjort denna överenskommelse. Att Konsumentverket agerar på förhand tillsammans med kollektivtrafikbranschen inför den nya EU-förordningen är ett exempel på när Sverige fungerar som bäst”, säger Göran Hägglund, styrelseordförande Samtrafiken.

”Samtrafiken är samverkansföretaget inom kollektivtrafikbranschen. Vi kopplar samman branschen på ett konkurrensneutralt sätt som gynnar resenären. Det ska vara enkelt att resa klimatsmart”, säger Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken.

Denna gång handlar det om den så kallade Kom-fram-garantin som gäller via samarbetet Resplus, där i stort sett alla kollektivtrafikbolag ingår. Genom den har trafikföretagen ett ansvar att lösa missade anslutningar som uppstår på grund av trafikstörningar. Den förstärks nu på följande sätt:

  • Redan vid bokningen kommer resenären att få veta om den biljett hen köper omfattas av Kom-fram-garantin.
  • Resenären får rätt att själv boka om resan med tåg eller buss om trafikföretaget inte erbjudit en ombokning inom 100 minuter från planerad avgång.
  • Resenären får rätt till ersättning för mat och dryck i förhållande till väntetiden.

Kontaktperson

Gerhard Wennerström

Gerhard Wennerström

Vd

Mejla mig

070-762 38 76

Laila Lindholm Berkhahn

Laila Lindholm Berkhahn

Produktägare

Mejla mig

070-762 33 24