Unrecognizable-business-people-at-work-909560

Reviderad samt kommande ny EU-lagstiftning

Samtrafiken bevakar tillsammans med flera andra aktörer löpande de förändringar som sker vad gäller EU-lagstiftning som påverkar kollektivtrafikbranschen i Sverige. Här kan du läsa om de förändringar som är på gång i närtid.

Mindre förändringar gällande krav på leverans och publicering data 

Under sommaren 2023 kommer vissa mindre revideringar av EU-förordning 2017/1926 gällande MMTIS (Multimodal Travel Information Services, även kallad "akt A") att träda i kraft. I revisionen föreslås bland annat följande:

  • krav på att leverera realtidsdata till den nationella åtkomstpunkten för de operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) som redan har realtidsdata. Förslaget innebär alltså inga krav på att implementera system för realtidsdata om man inte har det idag.
  • krav på att medlemsländer ska producera historiska data
  • en möjlighet för medlemsländer att publicera beläggningsdata för turer utan platsbokning.

Dessa förändringar kommer att få en mindre påverkan för Sverige då vi redan har valt att implementera delar av de föreslagna förändringarna, såsom kraven på realtidsdata och historiska data. Samtrafiken ser för närvarande över möjligheterna för RKM att publicera beläggningsdata.

Samtrafiken har tillsammans med Trafikverket bevakat och vid behov framfört synpunkter på det reviderade förslaget.

Bakgrund:

Den berörda EU-förordningen implementerades i maj 2017. Den är en del av ITS-direktivet 2010/40 (Intelligenta Transportsystem) och den har legat till grund för det nationella projektet Öppna data, vilket drevs av Samtrafiken och som avslutades under våren 2022.

Kommande lagförslag gällande krav på digitala plattformar

EU-kommissionen ser just nu över möjligheten att reglera kraven på trafikoperatörer och så kallade MDMS (Multimodal Digital Mobility Services).

MDMS kan beskrivas som digitala plattformar där återförsäljare erbjuder resesök, bokningar, utfärdande av biljetter och betalningar. Enligt nuvarande förslag kan en MDMS till exempel utgöras av en online resebyrå, en CRS/GDS*, en lokal leverantör av Maas-tjänster eller en operatör med egen försäljningsplattform där konkurrerande operatörer ingår. Hur ett slutligt förslag kommer att se ut är i nuläget osäkert men det beräknas bli klart tidigast under september 2023. Samtrafiken bevakar utvecklingen av förslaget tillsammans med Trafikverket, Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen, Sveriges Bussföretag och vissa RKM:er.

* Central Reservation System/Global Distribution system

Kontaktperson

Håkan Östlund

Håkan Östlund

Projektledare

Mejla mig

070-762 38 39

Aktuellt på Samtrafiken

Vill du veta mer om vad som är på gång just nu? 

Se alla våra nyheter

 

Nyheter-aktuellt-puff