MATMC_NB00610_fix-webbstorlek

Samtrafikens styrelse har lämnat ett remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag 

I svaret påpekas allvarliga brister på tre områden i underlaget. Det gäller strategi för digital infrastruktur, ouppfyllda klimatmål samt att hänsyn inte tagits till beteendeförändringar förorsakade av Coronapandemin.

  • Strategi för digital infrastruktur: Rapporten påvisar en brist på insikt vad gäller de digitala förutsättningarna och den saknar också kalkyler för investering i digital infrastruktur.
  • Ouppfyllda klimatmål: Trafikverkets prognoser visar inte på någon ambition att i grunden utveckla ett modernt transportsystem, och utgångspunkten är en linjär utveckling vad gäller persontransporter med bil. Samtrafiken anser att utgångspunkten för uppdraget och analysen borde vara att klimatmålen måste uppfyllas.
  • Beteendeförändringar förorsakade av Corona pandemin: Trafikverket förstår att pandemin kommer att ha effekter på framtida resemönster till följd av till exempel ökat distansarbete, men ändå väljer man att inte ta hänsyn till detta i de prognoser som presenteras.

Samtrafiken menar att Sverige genom Trafikverket kunde visa en helt annan vision för transportområdet genom att aktivt arbeta med de tre brister som Samtrafiken påpekar. Det handlar om att aktivt befrämja ett samhälle kring resfrihet och delade resurser genom att befästa den delen av sunda beteendemönster som Corona-krisen medfört. Vidare krävs effektiva klimatprioriteringar genom att aktivt lägga upp en strategi för en datadriven utveckling för framtidens mobilitet. På detta sätt kunde Sverige möta klimatmålen inom transportsektorn.

Aktuellt på Samtrafiken

Vill du veta mer om vad som är på gång just nu? 

Se alla våra nyheter

 

Nyheter-aktuellt-puff