4-logos

Samverkan kring öppna data för ökad samhälls- och klimatnytta

Med samarbete kring öppna data över bransch- och organisationsgränser kan man nå verklig samhälls- och klimatnytta, t ex genom ett ökat kollektivt resande. Vi har med tjänsten trafiklab.se (vår plattform som tillgängliggör data som genereras från kollektivtrafiken) inlett ett samarbete med tre andra parter; DIGG (Myndigheten för digital förvaltning), Internetstiftelsen och Arbetsförmedlingens dataplattform Jobtechdev. En del i samarbetet innebär att vi deltar i ett antal digitala och fysiska så kallade meetups med start i höst. 

Den planerade serien av meetups handlar om hur myndigheter öppet kan samverka, samskapa och kunskapsdela kring sina öppna data tillsammans med både offentliga och privata aktörer.

Vid första meetup kommer Samtrafiken genom tjänsten trafiklab.se tillsammans med Jobtechdev (Arbetsförmedlingens plattform för öppna data) berätta om hur de byggt upp och aktivt samverkar med sina respektive ekosystem. Mötet syftar till att inspirera och dela lärdomar och tips för hur myndigheter kan komma igång med liknande samverkansinitiativ kring sina öppna data. Det blir också diskussion i grupper kring frågor som hur vi får fler myndigheter och kommuner att satsa på och samverka kring öppna data samt hur styrning och ägande av öppna dataplattformar bör se ut.

Första tillfället äger rum i september och anmälan kommer inom kort.