Skärmbild-2020-11-24-141355

Samverkan mot ett kostnadseffektivt värdeskapande för såväl resenärer som kollektivtrafikföretag

På våren 2018 förnyade samtliga 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter och många kommersiella kollektivtrafikföretag inom Sveriges kollektivtrafik sitt avtal med det gemensamma bolaget Samtrafiken om hur samverkan skall ske i branschen inom områdena data, standarder och kombinerat resande.

Lagstiftarna, både på nationell nivå och på EU-nivå, är aktiva inom områden som berör oss. Resultatet av Öppna data-utredningen, utredningen om ett nationellt biljettsystem samt regleringen av internationell trafik kommer att påverka såväl inriktning på samverkan som tjänster och projekt i Samtrafiken de kommande åren. Detta behöver regleras i ett nytt partneravtal.

Höstens Samverkansforum var uppstarten på en process mot ett nytt partneravtal som ska gälla från 1 juli 2022. Syftet med den digitala förmiddagen var huvudsakligen att bottna frågan om varför kollektivtrafikbranschen behöver samverka och för vem samverkan är mest betydelsefull. Dessutom påbörjades en process för att definiera för vilka strukturella delar ett gemensamt arbete är en nyckel. I dessa tider då kollektivtrafikbranschen har det väldigt tufft är det viktigt att börja reflektera över vilka gemensamma insatser som har potential att sänka kostnaderna för trafikföretagen.

Samtrafikens styrelseordförande Göran Hägglund och vd Gerhard Wennerström samtalade med kommunikationschef Ann Bakke i tv-studion i Nacka om värdet av samverkan och processen framåt mot ett nytt partneravtal. I dialog mellan studion och deltagarna framkom att en av de största utmaningarna i branschen på lite längre sikt är att bli mer kostnadseffektiva. Deltagarna lyfte också bland annat att det finns olika målbilder för samverkan i branschen samt att bristande vilja till förändring kan vara hinder framöver.

En ansenlig tid av seminariet ägnades åt diskussioner i mindre grupper där deltagarna fick möjlighet att samspråka och reflektera med branschkollegor kring varför samverkan är viktigt i branschen. Vi kan konstatera att förenkling för resenären genom att denna lätt ska kunna kombinera fler resor och tillgodose ett sömlöst resande är det som generellt har störst betydelse för de flesta av de trafikföretag som deltog. Man lyfte också ett fortsatt arbete kring standarder, biljettväxeln, ett nationellt resesök samt nationella affärsregler som avgörande områden att samverka kring.

Ett antal externa talare som representerade perspektiven resenären, forskning, innovation och klimatet gav sina svar på vad de långsiktigt tycker är det viktigaste för kollektivtrafikbranschen att samverka kring.

Exempelvis betonade John Hultén, föreståndare för K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik) att det är viktigt med en gemensam målbild för samverkan men lika viktigt med en gemensam förståelse av målbilden.

Emil Frodlund, talesperson för Resenärsforum betonade betydelsen av att ha resenären i fokus då vi tecknar avtal.

Belinda Retourné, hållbarhetsstrateg vid Changency Sweden, lyfte behovet att göra de hållbara resealternativen attraktivare än bilen och flyget. Bland annat betonade Belinda betydelsen av samverkan kring ett mer harmoniserat biljettsystem för kollektivtrafiken inom Sverige som gör det lättare att åka över länsgränserna. Att samverka kring ett smidigare bokningssystem för den långväga tågtrafiken så att vi kan boka resor hela vägen ut i Europa och kunna välja mellan olika operatörer ansåg hon också vara viktigt.

Såväl Filip Kjellgren, Strateg vid Vinnova, samt Linus Eriksson, vd Öresundsbron, lyfte vikten av innovation i branschen. Linus betonade specifikt behovet av samverkan för att få ner kostnaderna samt för att göra kollektivtrafiken smartare, enklare och modernare och därmed mer attraktiv.

Samverkan

Om du vill veta mer om hur vi på Samtrafiken arbetar med samverkan och olika samarbeten, eller när nästa Samverkansforum äger rum finns mer information att hämta. 

Läs mer

puff-2

Kontaktperson

Ann-Bakke21

Ann Bakke

Kommunikations- och HR-chef

Mejla mig

070-797 00 46

Aktuellt på Samtrafiken

Vill du veta mer om vad som är på gång just nu? 

Se alla våra nyheter

 

Nyheter-aktuellt-puff