Samtrafiken_KombineratResande

Seminarier kring resesöktjänster

Samtrafiken anordnade i slutet av augusti två digitala seminarietillfällen med fokus på resesöktjänster. Sammanlagt deltog 35 personer från Samtrafikens ägarföretag, vilka alla hade deltagit i en undersökning kring samma ämne tidigare. Syftet med seminarierna var att informera om resultatet från undersökningen samt ge deltagarna möjlighet att diskutera och fördjupa olika frågeställningar. Det här framkom i Samtrafikens undersökning om ett nationellt resesök.

Av de som deltog i Samtrafikens undersökning gällande intresset för nationellt resesök ansåg 80% att det är viktigt att Samtrafiken erbjuder en konkurrensneutral reseplaneringstjänst. Några skäl som lyftes fram var att en neutral reseplanerare ger alla trafikaktörer möjlighet att visa sitt utbud och att detta är en stor fördel ur ett kundperspektiv.

Det framkom också att cirka 60% av de ägare som svarade avser ersätta sin nuvarande lösning inom de kommande fem åren, vilket innebär att det nu kan vara ett bra tillfälle att titta vidare på möjligheterna att etablera en branschgemensamlösning. De som inte ser ett behov av detta är några av de kommersiella aktörerna som har egna lösningar på plats.

Vikten av hög datakvalitet betonades och att branschen måste samverka för att nå dit. Harmonisering av exempelvis hållplatsnamn och trafikdata krävs för att resekedjor ska fungera bra över län och nationellt. Man påpekade också att en resesökmotor är en viktig pusselbit i en framtida nationell biljettlösning och man efterfrågar även prisinformation kopplat till reseförslagen samt möjlighet att köpa resan.