Tagdata-topp

Status gällande hantering av tågdata

Informationen nedan uppdateras löpande.

Fortsatta utmaningar kring hantering av tågdata

Problemen kring Trafikverkets hantering av årets tågplan (T23) fortsätter och det medför förändringar i Samtrafikens arbete med tågdata. Trafikverket har löpande publiceringar av tågdata som nu ligger på veckovisa publiceringar. Att Trafikverket inte kan leverera data med god framförhållning får stora konsekvenser för många organisationer och för Samtrafikens arbete med tågdata, inte minst när det kommer till försäljningsdata. Samtrafiken fortsätter att hämta tågdata från Trafikverket ca en gång i månaden och måste manuellt justera försäljningsdatat varje gång utifrån tågföretagens underlag.

Samtrafikens ambition är att hämta och automatiskt hantera tågdata ut till försäljning med mycket täta intervall men det arbetet har fått pausas tills vidare. Trafikverkets framförhållning av fastställelse för T23 gör att den manuella processen tyvärr blir nödvändig ännu ett tag vilket är mycket tidskrävande.

Linjetidtabeller 

Samtrafiken skapar och publicerar linjetidtabellerna utifrån den tågdata vi hämtade från Trafikverket vecka 47 2022. Tyvärr är inte datat komplett vilket gör att det kan finnas brister i tågtidtabellerna. Tidtabellerna publiceras på Resrobot.se men de uppdateras inte på grund av att det för T23 inte finns en slutlig fastställelse. 

Kontaktperson

Personal-Reidar-Larsson

Reidar Larsson

Projektledare

Mejla mig

070-266 80 02