_H3I9675

Uppdaterad EU-förordning banar väg för nya mobilitetslösningar i Europa

När nuvarande EU förordning 2017/1926, som är en del av det så kallade ITS-direktivet (Intelligent Transport System), nu uppdateras är Samtrafiken tillsammans med Trafikverket med för att bevaka branschens intressen. Planen är att den uppdaterade förordningen ska träda i kraft sommaren 2023.

Bakgrunden till revisionen är EU-kommissionens önskemål om att få till fungerande digitala multimodala mobilitetstjänster (Multimodal Digital Mobility Services - MDMS) i Europa. Det utkast man arbetar med innehåller flera kompletteringar till det befintliga direktivet:

  • Att fler dataset ska läggas till
  • Att realtidsdata blir obligatorisk
  • Att man fastställer standarder för bokningar, betalningar och biljettvalideringar

Samtrafiken är pådrivande för att Biljett- och betalstandarden (BoB) ska finnas med bland de internationella standardlösningarna hos alla aktörer. Utkastet ska vara färdigt sommaren 2022.

Kontaktperson

Håkan Östlund

Håkan Östlund

Produktägare

Mejla mig

070-762 38 39