IMG_0399_fix-mindre-strl-kopia

Utredningen Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik är klar

Samtrafikens vd Gerhard Wennerströms uppdrag som regeringens utredare med uppdrag att utreda vad som krävs för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige är nu avslutat.

Samtrafiken ser det som ett stort förtroende att företagets vd Gerhard Wennerström anlitats som utredare. Idag överlämnar han sitt betänkande till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Samtrafikens styrelse har under utredningens gång förklarat att den är beredd att ta en central roll i framtagandet och förvaltningen av ett nationellt biljettsystem.

”Nu när utredningen går ut på remiss tar ett omfattande arbete vid i branschen och vi ska utröna hur Samtrafiken på bästa sätt kan arbeta till förmån för våra partners och ägare”, säger Samtrafikens styrelseordförande Göran Hägglund.

”Nu fortsätter dialogen och samverkan med våra partners och ägare. Det kommer bland annat att ske på evenemanget Samverkansforum ditt nyckelpersoner hos våra partners i branschen bjuds in”, säger kommunikationschef Ann Bakke. ”Denna gång blir det i form av ett digitalt live-evenemang på grund av den rådande situationen med Corona-pandemin.”

Intresserad av att läsa hela betänkandet? Följ länken nedan.

För mer information, kontakta

contact-1

Gerhard Wennerström

VD

Maila mig

070-762 38 76

contact-1

Ann Bakke

Kommunikations- och HR-chef

Maila mig

070-797 00 46

contact-2

Göran Hägglund

Styrelseordförande

Maila mig

072-077 35 98