Samtrafiken_Lampa_Tänd

Vägval angående nationell resesökmotor

Reseplanering är ett viktigt verktyg för att öka vårt kollektiva resande. Samtrafiken erbjuder idag en rad olika reseplaneringstjänster till resenärer, ägare och partners:

  • Resrobot, en nationell reseplanerare som även går att inkludera på egna hemsidor (en s.k. Widget). Flera regionala kollektivtrafikmyndigheter hänvisar idag sina resenärer till Resrobot för resesökningar med andra trafikföretag, både inom och utanför det egna länet.
  • Via Trafiklab levererar Samtrafiken olika API*er och datafiler för trafikinformation och reseplanering. Idag används det bl.a. i Google och Apples karttjänster för resvägssökningar med kollektivtrafik och för att visa hållplatser på kartan.
  • Tidtabeller i PDF format

Det finns behov av att tillhandahålla bättre reseplaneringstjänster, en viktig komponent är en s.k. resesökmotor. Nuvarande reseplanerare, Resrobot, saknar idag förmågan att fullt ut kunna möta resenärernas nya förväntan avseende reseförslag, bland annat på grund av avsaknad av realtidsdata och hållplatslägen.

Projekt Öppna data (läs mer om projektet ovan), som också drivs i Samtrafikens regi, skapar möjligheter till förbättrad resesökning genom att etablera förmågan att hantera större datamängder som i sin tur kan ge resenärerna bättre vägledning när de ska söka sin resa.

Samtrafikens förståelse är att det hos vissa av våra ägare och partners kan finnas intresse och förutsättningar för samverkan kring en kostnadseffektiv gemensam resesökmotor, som kan användas både för nationella resesökningar och för resesökningar med partnerföretagets egen trafik.

Med anledning av detta utvärderar Samtrafiken sin nuvarande tjänsteleverans och undersöker möjligheten att etablera en ny lösning i egen regi för branschen. Vi tittar på flera olika alternativavseende framtida resesökmotor och reseplanerare, t.ex. bevakas Skånetrafikens arbete med att etablera en ny resesökmotor baserat på s.k. öppen källkod, något som även gjorts i Norge och Finland.

I utvärderingen kommer primärt följande aspekter beaktas; nytta, finansiering och funktionalitet. Nyttan och finansiering är här minst lika viktigt som funktionaliteteten.

Med syfte att förstå resenärernas och Samtrafikens parters behov, samt vilka strategier våra ägare och partners har avseende resesökmotor- och reseplaneringstjänster kommer Samtrafiken under våren skicka ut en webenkät med frågor. Vi planerar även föra en dialog med våra ägare och partners.

*API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt, är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara, som vanligen utgörs av ett dynamiskt länkat bibliotek och som därmed blir en mjukvarukomponent i applikationen. API:et är ett gränssnitt mellan applikationen och biblioteket.

Vill du bidra eller få kunskap om detta uppdrag, kontakta projektledaren.