pexels-helena-lopes-705792_header

Via internationell samverkan visar Samtrafiken upp ett kollektivtrafik-Sverige i framkant

Under hösten har Samtrafiken deltagit i flera internationella konferenser på teman som biljettlösningar, resenärsupplevelser samt nordiskt och europeiskt samarbete kring data och standarder. Vi har där bland annat lyft fram nyttan med att låta Sveriges nya digitala infrastruktur för distribution av bokade tågbiljetter baseras på den internationella och öppna standarden OSDM (Open Sales and Distribution Model), något som just nu väcker stort intresse på många europiska marknader.

World Passenger Festival gick av stapeln i Amsterdam i november. Under den tre dagar långa mässan, med kombinerat seminarieprogram, var de stora fokusområdena utveckling av järnvägen och hur man ska kunna locka tillbaka resenärerna efter pandemin. Bokningssystem och prissättning var två ämnen som diskuterades och som anses viktiga för en förhöjd resenärsupplevelse.

Samtrafikens affärsutvecklingschef, Stefan Thulin, var på plats och höll presentationen Implementing the OSDM Standard across Sweden för en mycket intresserad skara åhörare. Stefan berättade om hur Sveriges avreglerade tågmarknad fungerar idag samt om våra erfarenheter och utmaningar med att, tillsammans med Schweiz, vara bland de första i Europa med att implementera den nya standarden för bokade tågresor.

Under samma vecka träffades representanter från flera ledande kollektivtrafikmyndigheter i de nordiska länderna på InformNorden, denna gång arrangerad i Reykjavik. Konferensen erbjöd flera olika spår, såsom biljettlösningar, passagerarinformation och hållbar kollektivtrafik. Johan Hammar, produktägare standarder, deltog för Samtrafikens räkning. Han berättade om utmaningarna med att arbeta med två parallella standarder; OSDM för bokade resor och Biljett- och betalstandarden (BoB) för obokade resor. 

Johan Hammar och Laila Berkhahn, produktägare Resplus, besökte i början på november även e-TSAP (e-Ticketing Schemes Association in Public Transport) i Paris. Där presenterade de hur Resplus (branschens biljettsamarbete för kombinerade resor) kommer att förbättras i samband med Samtrafikens införande av en nationell distributionstjänst, Samtrafiken DISTRIBUTION. Deltagarna på denna konferens kom från ett antal europeiska branschorganisationer och syftet var att diskutera och utbyta erfarenheter kring nationella biljettlösningar. Under konferensen fick deltagarna besöka Île-de-Frances testfaciliteter för att studera biljett- och betalningsutrustning som används i Paris kollektivtrafik. Intresset för Samtrafikens arbete med bokningsstandarden OSDM och BoB var stort även på denna internationella konferens.

Sist men inte minst på listan över de internationella konferenser Samtrafiken deltagit i, deltog Sverker Östman, IT-arkitekt, och David Szymczak Lundmark, objektspecialist data, i ett möte arrangerat av det EU-finansierade projektet DATA4PT. Det är ett projekt som syftar till att stötta EU-länder vad gäller utbyte av data och standarder. Något som framkom under mötet var att de åtta länder som deltar i projektet har väldigt olika förutsättningar för att kunna publicera trafikdata på sina respektive nationella accesspunkter, till exempel beroende på hur resursstarka ländernas regionala kollektivtrafikföretag är. Sverker presenterade det arbete som bedrivits inom Samtrafiken med Sveriges accesspunkt, trafiklab.se. Det var tydligt att det arbetet har varit framgångsrikt och att vi därmed ligger långt fram i jämförelse med övriga länder.

Förvaltning av standarder

Samtrafiken bevakar utvecklingen av standarder inom områdena kollektivtrafikdata och kollektivtrafikbiljetter. Det gör vi både nationellt och internationellt. Vi ger också råd och stöttar trafikföretag genom vår unika expertis inom området.

Läs mer

Data swishar förbi framför stad