Hero turnit-samarbete

Vikten av Samtrafikens och Turnits tekniksamarbete får spridning i internationell media

Samtrafiken och Turnits samarbete kring etablerandet av en nationell distributionstjänst som bygger på bokningsstandarden OSDM (Open Sales and Distribution Model) kommenteras i en artikel på den globala medieplattformen RailTech. Plattformen riktar sig till aktörer i järnvägsbranschen, med fokus på att sprida information och kunskap om aktuella projekt och ny teknologi inom järnvägsbranschen.

Här kan du ta del av den artikel som publicerats på RailTech den 16 november, och som till stora delar bygger på Samtrafikens och Turnits gemensamma press release från den 29 mars 2022.

What can countries learn from Sweden when it comes to multi-modal ticketing?