Sunset-over-train-tracks-1246204

Samtrafiken etablerar tjänst för nationell distribution av biljetter

Via Samtrafikens nya distributionstjänst kommer ägare och partners att kunna tillgängliggöra sitt utbud av kollektivtrafikbiljetter för försäljning i hela Sverige.

Den nya tjänsten medför en förändring av hur kollektivtrafikens biljetter distribueras jämfört med idag. Man kan säga att det sker en förflyttning från en central digital infrastruktur till en distribuerad digital infrastruktur, vilket skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling av biljettsamarbetet Resplus. Den nya tjänsten kommer att möjliggöra säkrare och i större utsträckning validerbara biljetter. Detta bidrar i sin tur till ökad säkerhet och säkrade intäkter.

Den nya infrastrukturen utvecklas tillsammans med Turnit, ett estniskt företag med gedigen erfarenhet av standarder inom järnvägsbranschen i Europa. Infrastrukturen baseras på branschgemensamma standarder. Detta kommer göra att det blir enklare för Samtrafikens ägare och partners att ansluta till den nya tjänsten.

För branschen är det viktigt att känna till att förändringen medför vissa nya processer och verktyg vad gäller kombinerade resor. Samtrafiken kommer att erbjuda utbildning och information kring dessa.

Kontaktpersoner

Personal-Kajsa-Wejander

Kajsa Wejander

Projektledare

Mejla mig

073-086 79 69

Peter Lindström 400px

Peter Lindström

Affärsutvecklare

Mejla mig

070-762 31 50