Om oss

Vi gör Sverige till ett föregångsland inom hållbart resande.

startsida_crp

Vision, mission och affärsidé

Samtrafiken är ett samverkans- och utvecklingsföretag inom kollektivtrafikbranschen. Genom tjänsten Resplus har vi i mer än 30 år möjliggjort för resenärer att på ett modernt sätt kunna söka, köpa och resa med fler än ett trafikslag och en operatör vid samma resa i Sverige.

Vision

Vi gör Sverige till ett föregångsland inom hållbart resande.

Mission 

Vi gör Sveriges kollektivtrafik kombinerbar, försäljningsbar och distribuerbar.

Affärsidé

Genom att koppla samman landets offentliga och privata trafikaktörer skapar vi mervärde
för hela kollektivtrafikbranschen. Med våra tjänster gör vi det enkelt att söka, köpa och
resa med kollektivtrafik i Sverige. Vi verkar samtidigt för att det hållbara resandet ökar och
för merintäkter hos våra ägare. 

Kärnvärden

Hos oss möter du:

  • Expertis att lita på
  • Proaktivitet i samverkan
  • Inkluderande gemenskap

Film om Samtrafiken