Vi skapar världens smartaste kollektivtrafik

Samtrafiken gör kollektivtrafiken smartare. Vi skapar mervärde för hela branschen genom att koppla samman landets offentliga och privata trafikaktörer, koordinera hela landets kollektivtrafikdata samt utveckla och förvalta biljett- och betalstandarder. Genom Samtrafiken ges möjlighet att kombinera och sälja både egna och andras reseutbud.

Tillsammans når vi längre.

Vårt uppdrag

Samtrafikens ambition är att vara branschledande inom kollektivtrafikdata, branschstandarder och kombinerat resande. Vi utvecklar samarbeten och erbjuder tjänster inom informations- och biljettlösningar för kollektivtrafikbranschen i syfte att skapa ett gemensamt mervärde för Samtrafikens ägare. Detta gynnar både trafikoperatörer och resenärer.

Samtrafiken ägs av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt många av de kommersiella trafikoperatörerna med nationell trafik. I Samtrafikens kärnverksamhet ingår dels att stå för en nationell infrastruktur som koordinerar hela landets trafikinformation, exempelvis avgångstider och hållplatser, dels att kombinera olika operatörers trafikdata och biljettformat. Detta ger de organisationer som nyttjar Samtrafikens tjänster möjlighet att sälja både egna och andras resor. På så vis kan resenärernas kombinerade resebehov från start till mål paketeras i ett och samma köp.

Centralstationen_Om oss_1080px
Pojke på tåg_Om oss_1080px

Med Resplus kombinerar vi resor över hela Sverige

Kvalitativa data är fundamentet för goda branschstandarder. Med standarder skapas smidiga lösningar för kombinerat resande. Samtrafiken och partners samarbetar för att landets trafikoperatörer ska följa branschpraxis inom biljett- och betalstandarder.

Samtrafiken har genom tjänsten Resplus kombinerat resor i Sverige sedan 1993. Samtrafikens kunder är kollektivtrafikmyndigheter och företag som erbjuder tjänster för kollektivtrafik och kombinerat resande i Sverige. Samtrafikens lösningar driver ägarnas affärer framåt och skapar potential till strategiska partnerskap med internationella organisationer.

Vår vision

Samtrafikens vision är att skapa världens smartaste kollektivtrafik. Det gör vi genom att låta följande principer leda oss i vår verksamhet.

Vi skapar nytta

 • Vi ser potentialen för värdeskapande samarbeten.
 • Vi koordinerar hela landets trafikdata och sätter standarder.
 • Genom oss kan våra partners erbjuda resenären ett större reseutbud.

Vi driver på

 • Vi kopplar samman rätt kompetenser och resurser.
 • Vi driver arbetet framåt med korta ledtider och flexibilitet.
 • Våra branschtäckande samarbeten skapar praxis.

Vi förenklar

 • Vi underlättar reseförsäljning.
 • Vi krånglar inte till det.
 • Vi gör det komplexa lätt att förstå.

Vi samordnar

 • Vi är ett forum för öppen samverkan, informations- och erfarenhetsutbyte.
 • Vi hittar gemensamma lösningar.
 • Vår expertis gör oss till språkrör inom våra fokusområden.
Vision_1080px_Om oss

Finansiell information

Här publicerar vi Samtrafikens årsredovisningar.