Samtrafikens styrelse

Samtrafikens styrelse består av 10 personer från trafikföretagen samt en oberoende ordförande. Styrelsen fattar beslut om strategi, verkställande samt investeringar och sammanträder normalt fyra gånger per år.

Göran Hägglund

Göran Hägglund

Ordförande

 • Ordförande sedan: maj 2018
 • Erfarenhet: Verksam i svensk politik under ca 25 år bland annat som riksdagsledamot, partiledare och socialminister. Idag styrelseordförande för Systembolaget AB och Feelgood Svenska AB, ledamot i styrelsen för Ellevio m. fl. företag. Arbetar också som rådgivare och moderator.
David Lagneholm

David Lagneholm

Förvaltningschef på Trafikförvaltningen Stockholm

 • Ledamot sedan: december 2020
 • Erfarenhet: Flera år inom MTR Nordic Group i roller som säkerhetsdirektör på koncernnivå samt trafikdirektör med ansvar för trafikproduktionen i Stockholms tunnelbana. Innan dess flertalet chefsbefattningar inom SAS (Scandinavian Airlines)
Helena Ekroth

Helena Ekroth

Vd för Mälardalstrafik Mälab AB

 • Ledamot sedan: december 2020
 • Erfarenhet: Biträdande verksamhetschef på Region Sörmland, myndighetschef på Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, vd för Länstrafiken i Sörmland och styrelseledamot i Trafik i Mälardalen (TiM). Dessutom flertalet olika uppdrag och roller inom Eskilstuna kommun. Idag styrelseledamot i AB Transitio.
Henrik Dagnäs

Henrik Dagnäs

Vd Nobina Sverige AB

 • Ledamot sedan: maj 2015
 • Erfarenhet: Tidigare vice vd och marknadsdirektör för Nobina Sverige samt styrelsemedlem i Nobina Technology. Styrelseuppdrag för Samtrans Omsorgsbussar AB och KE’s bussar. Tidigare trafikdirektör för Skånetrafiken.
Jörgen Karlsson

Jörgen Karlsson

Vd på Merresor AB

 • Ledamot sedan: december 2020
 • Erfarenhet: Mer än 20 års erfarenhet från resebranschen. Utöver vd-uppdraget på Merresor AB del i ledningsgruppen för Transdev Sweden AB. Exempel på tidigare befattningar är vd för Ticket Privatresor i Norge och ledande roller inom American Express Global Business Travel.
Lars Backström

Lars Backström

Vd för Västtrafik AB

 • Ledamot sedan: maj 2015
 • Erfarenhet: vd för Västtrafik AB sedan 2009. Dessförinnan flertalet vd-befattningar, bland annat för Taxi Göteborg.
Lena Herrmann

Lena Herrmann

Strategi- och affärsutvecklingschef på SJ

 • Ledamot sedan: december 2018
 • Erfarenhet: Lång erfarenhet av att som styrelseordförande leda företag och olika verksamheter. Exempel på roller och befattningar är inom affärsutveckling på Axstores samt som vd för Dagens Nyheter och vice vd för Bonnier Dagstidningar.
Marie Nordmark

Marie Nordmark

Områdeschef för kollektivtrafik inom Region Jämtland Härjedalen

 • Ledamot sedan: december 2020
 • Erfarenhet: Över 20 års erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag i olika branscher, bland annat som kommunchef i Söderhamns kommun. Tidigare chef för Xtrafik.
Mats Johannesson

Mats Johannesson

Vd för MTR Pendeltågen

 • Ledamot sedan: december 2018
 • Erfarenhet: vd för MTR Pendeltågen sedan mars 2021. Dessförinnan vd för MTR Express sedan 2017 och tidigare erfarenhet med flera ledande befattningar inom PostNord.
Sofia Malander

Sofia Malander

Vd för AB Östgötatrafiken

 • Ledamot sedan: december 2019
 • Erfarenhet: Lång erfarenhet av att leda Östgötatrafiken och ingår även i regionledningen i Region Östergötland. Tidigare roll som chefsjurist i Region Östergötland.