Öppna data_hero

Öppna data

Öppna data är nyckeln till massor av smarta tjänster och information som kommer att vara avgörande för kollektivtrafikens utveckling.

Om projekt Öppna data

Syftet med projektet är att göra verklighet av den färdplan som branschen tog fram under arbetet med det branschgemensamma initiativet ”Kraftsamling öppna trafikdata” år 2017. Projektet genomförs för att gynna framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige samtidigt som det ger förutsättningar för trafikaktörer att efterleva gällande EU-förordningar.

Projektet ”Kraftsamling öppna trafikdata” identifierade ett antal olika typer av data som särskilt viktiga att tillgängliggöra för att tredjepartsutvecklare ska kunna utveckla nya och smarta kombinerade mobilitetstjänster. Genomförandeprojektet Öppna data beräknas pågå fram till år 2022 och målet är att successivt göra de olika datamängderna tillgängliga via Sveriges nationella samlingsplats för kollektivtrafikdata – Trafiklab.

Målet för projektet är att utveckla och implementera en ny digital infrastruktur för insamling, aggregering, konvertering och tillgängliggörande av kollektivtrafikdata. Såväl regionala kollektivtrafikmyndigheter som kommersiella trafikaktörer omfattas av projektet.

Några av de viktigaste effekterna projektet väntas ge är följande:

  • Tillgängliggörande av fler öppna dataset som möjliggör utveckling av nya trafikinformationstjänster
  • Ökad kvalitet, fler detaljer och större omfång på insamlade trafikdata
  • Möjliggörande av efterlevnad av lagkraven i EU-förordning 2017/1926
  • Minskade utvecklingskostnader för trafikinformations- och biljettjänster för branschen

Styrgrupp

Projektets styrgrupp består av representanter med olika bakgrund från såväl offentlig som privat sektor. Tillsammans tillför de både kunskap och erfarenheter från kollektivtrafikbranschen som är mycket värdefulla för projektet.

De organisationer som deltar i styrgruppen är Trafikverket, SJ, SL (Region Stockholm), Skånetrafiken, Västtrafik, Östgötatrafiken, UL (Region Uppsala), Jönköpings länstrafik och Samtrafiken.

Datamängder

Inom projektet samlas många olika typer av datamängder in och tillgängliggörs sedan på Trafiklab. De datamängder som omfattas är följande:

Hållplatser och stationer - Data som innefattar till exempel position, ID, namn på hållplatser men även ytterligare faciliteter vid större stationer och bytespunkter.

Linjer och turer - Data som innefattar till exempel ID, ingående hållplatser samt detaljerad sträckning. Denna datamängd avser planerad trafik.

Realtidsdata om pågående trafik - Data som innefattar realtidsuppdaterad information om till exempel avgång, ankomst samt nuvarande position.

Realtidsdata om störningar - Data som innefattar realtidsuppdaterad information om till exempel pågående störningar, ersättningstrafik samt andra extraordinära händelser.

Bytesregler - Garanterade byten, brutna anslutningar, gånglänkar etc.

Fordonsegenskaper - Data med specifika egenskaper för fordon som möjliggör mer detaljerad jämförelse och specifika önskemål. Sådan data kan vara tillgänglighetsrelaterad eller beskriva egenskaper såsom luftkonditionering, wi-fi eller möjlighet att ta med cykel.

Nyttjandegrad - Data som innefattar fyllnadsgrad för fordon i realtid.

Pendelparkeringar - Data som innefattar till exempel position och kapacitet.

Information om biljetter - Data som innefattar till exempel priser, regler och försäljningsställen.

Projektdokumentation

Nedan hittar du relevanta dokument och rapporter med koppling till Projekt Öppna data.

Kontaktperson

Personal-Kajsa-Wejander

Kajsa Wejander

Projektledare Öppna data

Mejla mig

073-086 79 69

Trafiklab

En målsättning med projekt Öppna data är att successivt göra olika datamängder tillgängliga via Sveriges nationella samlingsplats för kollektivtrafikdata. 

Läs mer

Två händer håller i mobiltelefoner