Projekt

Samtrafikens styrelse kan fatta beslut om att ett utvecklingsinitiativ ska genomföras som ett projekt, samt hur projektet i sådant fall ska bedrivas och finansieras. Samtrafiken samordnar och bistår i dessa fall med utvecklings- och projektledningskapacitet.

Här presenterar vi våra pågående projekt. Parallellt med dessa driver vi en rad studier internt i syfte att förbereda oss på framtidens behov av nya smarta lösningar inom kollektivtrafikbranschen.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad — ta del av våra nyheter