Biljett & Betallösningar

Gemensamma Biljett- och betallösningar

Det nationella Biljett- och betalprojektet är en arena för samverkan kring standards och gränssnitt inom biljettsystemets olika beståndsdelar. Ett 30-tal branschaktörer samverkar i projektet och dess åtta prioriterade och tidssatta målbilder.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för att knyta samman aktörernas system och göra det enkelt för resenärerna att köpa biljetter. Biljett- och betalprojektet tar fram verktyg som branschen önskar att använda nu eller i morgon. Det är genom att aktörerna själva använder dessa verktyg som målbilderna uppfylls.


Biljett- och Betalprojektet har under 3 år varit en fantastisk arena där vi alla i branschen samverkat kring våra gemensamma utmaningar kring biljetter med målet att göra det enklare för både resenär och trafikföretag.

Kimiko Sörensen

Samverkansstrateg


Branschgemensamma målbilder

1. Nationell reseplanerare med köpfunktion

För att förenkla för sällanresenären att hitta och köpa sin resa tar vi fram en nationell reseplanerare med köpfunktion.

Status: Levererades i juni 2014 och lanserades den 21 januari 2015

2. Maskinell validering

För att snabba upp och förenkla visering skall vi ha en gemensam metod/standard för digital (maskinell) läsning och kontroll av biljetter.

Status: Levererad

3. Sälja varandras biljetter

För att våra kunder inte ska behöva hålla reda på flera reseplanerare ska vi ha möjlighet att sälja varandras biljetter i våra egna reseplanerare där vi så önskar.

Status: Under leverans

4. Symboler och meddelanden

För att förenkla för kunderna att resa med oss skall vi ha en harmonisering avseende symboler och meddelanden.

Status: Struken

5. Betala med kontokort

För att förenkla för sällanresenärer och attrahera nya kunder ska man kunna betala med kort i anknytning till resan.

Status: Levererad

6. ID-baserat resande

För att möjliggöra ett enklare resande för kunden genom en bättre samverkan mellan aktörer skall vi ha en gemensam standard för säker identifiering av kunden.

Status: Planerad till december 2016

7. Standardiserade gränssnitt

För att säkerställa konkurrens och innovation samt ett minimerat leverantörsberoende avseende tekniska lösningar skall vi ha en standard avseende viktiga gränssnitt mot biljett- och betalsystem.

Status: Planerad till december 2016

8. Nationell arkitektur

För att säkerställa ett enkelt lokalt regionalt och nationellt resande för kunderna och ett minimerat leverantörsberoende för branschens aktörer skall vi ha en nationell arkitektur avseende biljett- och betalsystem som möjliggör samverkan med andra tjänsteleverantörer.

Status: Planerad till december 2016Kontaktpersoner

Kimiko

Sörensen

Samverkansstrateg

Björn

Kamsvåg

Teknisk projektledare BoB