Framtidens resplus

Sedan 26 år har kollektivtrafikbranschen samverkat kring Resplus, ett biljettsamarbete för bokade kombinerade resor. Denna tjänst har levererat värde åt branschen genom att samla utbudet i ett nationellt bokningssystem som är kopplat till SJs säljkanaler, andra webbsidor och appar samt till hundratals resebyråer och ombud. Värdet kan uttryckas i ord som enkelhet, kombinerbarhet och ett stort distributionsnät. För resenärerna har det inneburit att det är enkelt att hitta och köpa resekedjor över hela landet och det har gett en trygghet med förköpta biljetter och en komplett färdplan.

Med biljett-och betalstandarden, BoB, öppnas nya möjligheter för digitala biljetter som kan valideras maskinellt och den ger förutsättningar att sälja andras biljetter. Genom den modulära arkitekturen bryts gamla system-monopol och standarden implementeras successivt i biljettsystem hos trafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter runtom i Sverige.

Digitaliseringen av samhället medför att datakällor öppnas upp och blir tillgängliga för tredje part. För att trafikdata från olika källor ska kunna användas i samma tjänster behöver data harmoniseras och vara tillgängligt via en åtkomstpunkt, Samtrafiken. Det skapar förutsättningar för innovation och nya mobilitetstjänster.

Samtrafiken har fått i uppdrag att säkra Resplus för framtidens förutsättningar. Följande effektmål ska uppnås:

  • Att det framtida Resplus-samarbetet ger förbättrad resenärsupplevelse
  • Att Resplus-biljetterna blir valideringsbara enligt BoB
  • Att komma ifrån beroendet till ett enda bokningssystem
  • Att utvecklingen av BoB-standarden och öppet harmoniserat data kommer till nytta i det nationella biljettsamarbetet och med tredjepartsaktörer

När i tiden målen kommer vara uppfyllda är svårt att säga eftersom det beror på regeringens utredning, aktiviteter och implementationer hos våra partners och beroenden till våra egna projekt. En pilot som testar den nya tekniska lösningen med några partners planeras att genomföras under 2020. Piloten kan beskrivas som en BoB-växel där två partners respektive BoB-system anropas och vars båda svar sedan kanaliseras vidare till SilverRail som skapar Resplusbiljetter enligt BoB MTB.


Vill du veta mer?

Laila

Lindholm Berkhahn

Produktägare