Kraftsamling Öppna data

Ökad innovation med öppna trafikdata

Kollektivtrafikbranschen har startat ett projekt för öppna trafikdata där Forum för transportinnovation, ett nationellt samarbete för gemensam strategiutveckling för transportsystemet, är beställare av projektet. Samtrafiken är projektägare och koordinerar projektet som finansieras av Vinnova. Projektledare är Agnetha Lund.

Bakgrunden till projektet är regeringens ambitioner att hantera klimatutmaningen, göra städerna smartare och möjliggöra nya lösningar för framtidens resande.

Projektet ska leverera en målbild och en handlingsplan med syftet att öka förutsättningarna för utvecklingen av smarta tjänster baserade på högkvalitativa öppna trafikdata i Sverige. På så sätt ökar förutsättningarna för externa aktörer, exempelvis tredjepartsutvecklare, att skapa innovationer genom att mer trafikinformation görs tillgänglig.


Projekt Kraftsamling öppna data lägger grunden för utveckling av framtidens resenärstjänster.

Håkan Östlund

Key Account Manager


Fokusområden

6 fokusområden inom projektet:

  1. Nuläge, Omvärld, Best practice och 3:e partsintressenter
  2. Reglering och lagstiftning idag och imorgon
  3. Från kollektivtrafik till mobilitet
  4. Kundlöfte till tredjepartsutvecklare och slutkunder, samt innovationsstimulans
  5. Tekniska format och utlämningsmetoder
  6. Organisation, finansiering, hållbarhet och kontinuerlig framdrift

Status: slutrapport ska vara klar 30 mars 2017.Kontaktperson

Håkan

Östlund

Objektägare, Indatakanaler, dataförädling och utdatakanaler