Öppna data

”Öppna trafikdata” startades under slutet av 2017 och syftet är att göra verklighet av den färdplan som togs fram under arbetet med ”Kraftsamling Öppna Trafikdata”. Projektet kommer att gynna framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige samtidigt som det säkerställer att gällande EU-förordningar efterlevs.

Bakgrund

Under arbetet med det tidigare projektet ”Kraftsamling Öppna Trafikdata” identifierades ett antal olika typer av data som särskilt viktiga att göra tillgängliga så att tredjepartsutvecklare skulle kunna utveckla nya och vassa kombinerade mobilitetstjänster. Genomförandeprojektet ”Öppna trafikdata” beräknas pågå fram till år 2021 och målet är att successivt göra de olika datamängderna tillgängliga via Sveriges nationella samlingsplats för kollektivtrafikdata – Trafiklab.

Trafiklab drivs av Samtrafiken och är en community för öppna kollektivtrafikdata – en plats där utvecklare kan ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige. Trafikverket och branschen har under arbetet med ”Kraftsamling Öppna trafikdata” förordat Samtrafiken som nationell samlingsplats för kollektivtrafikdata i Sverige.  Därför kommer Samtrafiken att fortsätta utvecklingen av dagens Trafiklab i enlighet med den nu beslutade EU-förordningen.

EU:s trafikdataförordning

EU:s nya trafikdataförordning, 2017/1926, träder i kraft 2019-12-01 och specificerar hur medlemsländer säkerställer tillgänglighet, utbyte, återanvändning och uppdatering av rese- och trafikdata. En effekt av projektet Öppna trafikdata blir att kraven i förordningen uppfylls och dessa kan kort summeras så här:

  • Förordningen ska införas i nationell lag. EU-staterna har fram till den 1 december 2019 på sig att genomföra de åtgärder som krävs för att anpassa lagstiftningen till den första fastställda servicenivån.
  • Förordningen fastställer även ytterligare servicenivåer med en tillhörande tidsplan, där samtliga servicenivåer ska vara implementerade för hela unionens transportnät per den 1 december 2023.
  • En nationell samlingsplats för all trafikdata (även vägtrafikdata) skall tillhandahållas. Här ska även berörda myndigheter och operatörer tillhandahålla metadata som beskriver innehållet samt möjliggör en bra åtkomst till data.


Vill du veta mer?

Kajsa

Wejander

Projektledare