Öppna data

Syftet med projekt Öppna data är att göra verklighet av den färdplan som branschen tog fram under arbetet med ”Kraftsamling öppna trafikdata” 2017. Projektet kommer att gynna framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige samtidigt som det ger förutsättningar för trafikoperatörer att efterleva gällande EU-förordningar.

Projektet ”Kraftsamling öppna trafikdata” identifierade ett antal olika typer av data som särskilt viktiga att tillgängliggöra för att tredjepartsutvecklare ska kunna utveckla nya och smarta kombinerade mobilitetstjänster. Genomförandeprojektet Öppna data beräknas pågå fram till år 2022 och målet är att successivt göra de olika datamängderna tillgängliga via Sveriges nationella samlingsplats för kollektivtrafikdata – Trafiklab.

Lösningen införs inledningsvis för de RKM som idag är med i projektet och därefter hos kommersiella trafikoperatörer samt övriga RKM. Positionsdata i realtid prioriteras och därefter de datakategorier som den nya EU-förordningen kräver. Projektet definierar även en svensk NeTEx profil i enlighet med EU-krav och i samarbete med de andra nordiska länderna.

Några av projektets viktigaste mål:
– Förenklat utbyte av trafikdata mellan trafikoperatörerna.
– Fler dataset som möjliggör utveckling av nya trafikinformationstjänster.
– Minskade utvecklingskostnader för trafikinformations- och biljettjänster för branschen.
– Ökad kvalitet, fler detaljer och större omfång på insamlad trafikdata.
– Lösning på plats för att kunna ta emot NeTEx (statisk data).
– Lösning på plats för att kunna ta emot Siri (realtidsdata).Vill du veta mer?

Kajsa

Wejander

Gruppchef Trafikdata