Öppna trafikdata

”Öppna trafikdata” startades under slutet av 2017 och syftet är att göra verklighet av den färdplan som togs fram under arbetet med ”Kraftsamling Öppna Trafikdata”. Effekten av projektet kommer att gynna framväxten av kombinerade mobilitetstjänster i Sverige samtidigt som det säkerställer att gällande EU-förordningar efterlevs.

Bakgrund

Under arbetet med det tidigare projektet ”Kraftsamling Öppna Trafikdata” identifierades ett antal olika typer av data som särskilt viktiga att göra tillgängliga så att tredjepartsutvecklare skulle kunna utveckla nya och vassa kombinerade mobilitetstjänster. Under de tre år som ”Öppna trafikdata” beräknas pågå är målet att successivt göra de olika typerna av data tillgängliga via Sveriges nationella samlingsplats för trafikdata – Trafiklab.

Trafiklab drivs av Samtrafiken och är en community för öppen trafikdata – en plats där utvecklare kan ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige. Trafikverket och branschen har under arbetet med ”Kraftsamling Öppna trafikdata” förordat Samtrafiken som nationell samlingsplats för trafikdata i Sverige.  Därför kommer Samtrafiken att fortsätta utvecklingen av dagens Trafiklab i enlighet med den nu beslutade förordningen.

EU:s trafikdataförordning

EUs nya trafikdataförordning träder i kraft 2019-12-01 och specificerar hur medlemsländer säkerställer tillgänglighet, utbyte, återanvändning och uppdatering av rese- och trafikdata. Effekten av projektet blir alltså att kraven i förordningen uppfylls och kraven kan kort summeras så här:

  • Förordningen ska införas i nationell lag. EU-staterna har fram till den 1 december 2019 på sig att genomföra de åtgärder som krävs för att anpassa lagstiftningen.
  • En nationell samlingsplats för trafikdata skall tillhandahållas. Här ska även berörda myndigheter och operatörer tillhandahålla metadata som beskriver innehållet samt möjliggör en bra åtkomst till data.


Vill du veta mer?

Håkan

Östlund

Produktägare Data