Pilotområden

En redan starkt utvecklad närtrafik blir ännu starkare med hjälp av SIS-tekniks pilotprojekt där utgångspunkten har ett hela-resan perspektiv.

Vi har identifierat två pilotområdens – Kalmar län och norra Bohuslän.

Utgångspunkten för pilotprojekten är att nuvarande tekniska system kan behållas och bibehåller sina respektive huvuduppgifter, men att vi kopplar samman och kompletterar dem enligt projektets koncept och metodik. Pilotstudierna skall bidra till ett genombrott när det gäller att binda ihop allmän linjelagd och anropsstyrd trafik.

Inom ramen för projektet pågår också ett arbete med att etablera en nationell geodatataportal för den samlade kollektivtrafiken som en del av kollektivtrafikens infrastruktur. Krav på korrekt adressinformation ökar när den anropsstyrda trafiken implementeras och kompletterar den allmänna kollektivtrafiken, t.ex. genom kopplade resor där resenären hämtas/avlämnas vid bostaden/adressen. Det är också avgörande att den adressinformation som används är av hög kvalitet och koordinatsatt från samma källa så att en fysisk punkt befinner sig på samma geografiska plats i systemens olika lager.

Lantmäteriets beslut att öppna sina kartdatabaser innebär ett stort lyft i detta arbete. Läs mer