Samordnade informationssystem

En samlad kollektivtrafik

Det ska vara enkelt för en resenär att hitta, boka, betala och genomföra sin kollektivtrafikresa oavsett om den sker med linjelagd trafik, anropsstyrd trafik eller en kombination av dessa. Det ska också ges ett bra stöd för att genomföra byten mellan olika delresor och för att hantera störningar av olika slag.I dag hanteras linjelagd kollektivtrafik respektive anropsstyrd kollektivtrafik med tekniska system som utvecklas från olika utgångspunkter och som inte samspelar i den omfattning som är önskvärd. I detta projekt försöker vi etablera en metodik och föra in koncept som möjliggör att tekniska system i dessa två världar kan kopplas samman på ett sätt som ger resenären upplevelsen av ett sammanhängande system.

Projektidén är att skapa en specifikation för ett nationellt informationsnav för kollektivtrafiken, en nationell infrastruktur genom att använda neutrala gränssnitt för att koppla samman existerande tekniska moduler och databaser med syfte att åstadkomma önskvärd integration mellan den anropsstyrda trafikens tekniska system och den allmänna kollektivtrafikens motsvarande system.


Pilotområden

Kalmar län och norra Bohuslän län

Två pilotområden har identifierats Utgångspunkten för pilotprojekten är att nuvarande tekniska system kan behållas och bibehåller sina respektive huvuduppgifter, men att vi kopplar samman och kompletterar dem enligt projektets koncept och metodik. Pilotstudierna skall bidra till ett genombrott när det gäller att binda ihop allmän linjelagd och anropsstyrd trafik.

Status:

internal link


Vill du veta mer?

Anders

Andersson

Projektledare Samordnade Informationssystem