Swedish Mobility Program

Swedish Mobility Program

Swedish Mobility Program (SMP) är kollektivtrafikbranschens gemensamma bidrag för att möjliggöra framväxten av den nya tidens kombinerade mobilitetstjänster.

Swedish Mobility Program utgör även en central aktivitet i KOMPIS. KOMPIS står för ”Kombinerad mobilitet som tjänst i Sverige” och är ett resultat av Regeringens samverkansprogram ”Nästa generations resor och transporter”.

I arbetet med Swedish Mobility Program tar vi vår utgångspunkt i en ny definition av kollektivtrafik – persontrafik med delade resurser.

Syfte
Syftet med Swedish Mobility Program är att underlätta och främja kombinerade mobilitetsjänster i stor skala samt att möjliggöra tredjeparts försäljning genom att tillgängliggöra producenters (trafikföretags) utbud via en Nationell datainsamlingsplats och säkerställa ett gemensamt regelverk.

Tidplan
I en första fas kommer Swedish Mobility Program att etableras i Västra Götalandsregionen under 2017/2018, kallat ”Etablering Väst”. I steg två är målsättningen att etablera SMP i Stockholm och Skåne under 2018/2019.

Aktuellt, juni 2017

  • En RFP (Request for proposal) skickades i början av av juni till ett antal potentiella leverantörer av integrationsplattformen. Underlaget från dem ska vara Samtrafiken tillhanda i början av augusti för utvärdering under augusti månad. Styrelsen fattar därefter beslut om tilldelning i början av september och på det följer implementation av plattformen under hösten.
  • Framtagande av affärsavtal mellan Samtrafiken-återförsäljare och Samtrafiken-producenter pågår.
  • Diskussioner med potentiella återförsäljare pågår också och målet är att teckna ett LOI (Letter of intention) under sommaren.

 

 


Omvärld

Intressanta artiklar

internal link

Filmer om mobilitet

internal link

Rapporter

internal link


Vill du engagera dig eller veta mer?

Adam

Laurell

Projektledare Swedish Mobility Program/Kombinerad mobilitet

Jens

Tångefjord Brodin

Branschutvecklingsstrateg