Swedish Mobility Program

Swedish Mobility Program

Målet med Swedish Mobility Program (SMP) var att utgöra kollektivtrafikbranschens gemensamma bidrag för att möjliggöra framväxten av den nya tidens kombinerade mobilitetstjänster.
Syftet med Swedish Mobility Program var att underlätta och främja kombinerade mobilitetsjänster i stor skala samt att möjliggöra tredjepartsförsäljning genom att tillgängliggöra producenters (trafikföretags) utbud via en Nationell datainsamlingsplats och säkerställa ett gemensamt regelverk.
Samtrafikens styrelse har under hösten 2017 fört diskussioner som lett till beslut att vissa tänkta delprojekt så som exempel Etablering Väst, som varit ett bärande element i programmet, inte genomförts. 
Ur arbetet så här långt har vi däremot dragit stora lärdomar om bland annat hur affärsavtal kan utformas mellan olika parter i ett system som detta. Dessutom har vi lärt oss mycket om hur aktörer vi inte tidigare jobbat med, som tex taxibolag, biluthyrnings- och bilpoolsföretag, tänker och resonerar i de här frågorna. Dessa lärdomar och kontakter bygger vi naturligtvis nu vidare på framöver. Flera av de piloter Samtrafiken bedriver är också källor till lärdomar. Några av de piloter vi just nu  driver är exempelvis Sunfleets bilpool med Respluserbjudande och det vi kallar för Tjänsteresan.
Så här långt är vi också nöjda med att med att ha hunnit uppnå flera av våra syften, där några har varit att dels initiera, driva och delta i relevanta piloter inom området för kombinerat resande, dels att bedriva en bred samverkan inom området. Vi har även lyckats med att föra upp begreppet kombinerad mobilitet högt på agendan och etablerat Samtrafiken som en drivande kraft för fenomenet i Sverige. Arbetet har också väckt ett stort internationellt intresse och flera länder runt om i Europa har följt våra steg med stort intresse.
En viktig komponent för att skapa ett kombinerat resande, och som också funnits med som delar i arbetet med SMP är öppna data och biljettstandarder. Vi har därför nu integrerat arbetet med detta i Samtrafikens kärnverksamhet. Öppna data fortsätter i projektform och biljettstandarder tar vi vidare genom att fortsätta utveckla en standard för ID-baserat resande.
Samtrafikens kärnverksamhet är sedan 1993 att skapa kombinerbara resor. Vårt huvudsakliga verksamhetsområden har varit att möjliggöra detta förenklade resande som i grunden bygger på kombinerad trafikdata. Det kommer vi att fortsätta med, och fokuserar därför nu vårt arbete och samverkan kring både öppna data och biljettstandarder, samt att verka som en arena för utvecklingen av det framtida kombinerad resandet.

Omvärld

Artiklar

internal link

Filmer om mobilitet

internal link

Rapporter

internal link


Vill du veta mer?