Arkiv: Swedish Mobility Program

Vitt papper blir Swedish Mobility Program

Projektet Vitt papper har precis avslutats, och målet var att föra branschen och Samtrafiken in i framtidens resande — det vill säga ett resande där alla trafikslag kan användas i olika kombinationer oberoende om det idag kallas kollektivtrafik eller inte.

Det vita pappret är ju inte längre vitt, utan har blivit en omfattande slutrapport. Kan du avslöja de tre viktigaste slutsatserna?

– Frågeställningarna vi har haft och har är stora och komplexa, vilket man ska vara ödmjuk inför. Arbetet och rapporten behöver ses i sin helhet. Ska jag välja ut tre saker, får det bli att producenter av persontransporter med delade resurser vill samverka för att möjliggöra framväxten av kombinerade mobilitetstjänster, att de även behöver göra sitt utbud tillgängligt för att andra aktörer ska kunna utveckla och sälja kombinerade mobilitetstjänster, samt att Samtrafiken får en roll som samordnare och integratör och nu kommer att gå vidare med Swedish Mobility Program, säger Adam Laurell  projektledare för Vitt papper – kombinerat resande i framtiden.

Vad blir nästa steg?
– Arbetet kommer fortsatt behöva ske med stor delaktighet från våra partnerföretag. Inför Samtrafikens styrelsemöte i mars kommer vi att beskriva och förhoppningsvis få grönt ljus på en mer detaljerad gemensam plan för Swedish Mobility Program.

FAKTA
Swedish Mobility Program innefattar tre arbetsspår;

1) Etablera en nationell åtkomstpunkt/integrationsplattform med kollektivtrafikmyndigheterna/länstrafikens utbud som bas

2) Etablera rollen som teknisk möjliggörare/samordnare med aktörer enligt den bredare definitionen av kollektivtrafik

3) Initiera, driva och medverka i piloter inom kontexten kombinerad mobilitet.


Intressanta artiklar

internal link

Filmer om mobilitet

internal link

Rapporter

internal link


Vill du engagera dig eller veta mer?