Kombinerad mobilitet

Kombinerad mobilitet – framtidens resande?

Kombinerad Mobilitet och Mobility as a Service (MaaS) är begrepp som används allt mer och bygger på ett tankesätt att mobilitet är något som kan köpas som tjänst och inte kräver att man äger en egen bil. Tjänster inom Kombinerad Mobilitet kan enligt den breda definition som togs fram i projektet ”Vitt papper” vara allt ifrån en multimodal reseplanerare till att kunden köper ett abonnemang som ger full mobilitet.

Sammanhängande är att lösningen innehåller flera transportslag, exempelvis dagens kollektivtrafik, bilpool, cykelpool, hyrbil, taxi mm.

Varför är Kombinerad mobilitet så intressant just nu?
Behovet att resa från dörr till dörr och med olika transportlösningar i samma resa eller vid olika tillfällen är inget nytt. Olika trender i samhället driver på utvecklingen:

  • Samhälle; urbanisering, trängsel, bostadsbrist, miljöproblem och därav följande utmaningar
  • Kund; internetpenetration, användningen av smartphones, sociala nätverk, delningsekonomi, statusfrågor kring livsstil och att inte äga. Och inte minst förväntningar på enkelhet/”one stop shop”, information i realtid, individanpassning och möjlighet till att betala efter användning.
  • Teknik; digitalisering, ”internet of things”, öppna data/öppna API:er, användning av ”big data”, självkörande fordon.
  • Affär; affärsmöjligheter för företag exempelvis inom fordonsindustrin, IT/teknik, transportörer och brookers, men också för regioner och nationer.

Samtrafiken arbetar på olika sätt för att stötta den här utvecklingen. Tidigare har Samtrafiken drivit det branschgemensamma projektet ”Vitt papper” som ledde fram till ”Swedish Mobility Program”. Vidare är Samtrafiken partner i innovationsprogrammet Drive Sweden där Samtrafikens vd Gerhard Wennerström sitter i styrelsen. Vi samarbetar också med bl.a. K2 och RISE som bedriver forskning och samordning inom Kombinerad Mobilitet.


Omvärld

Intressanta artiklar

internal link

Filmer om mobilitet

internal link

Rapporter och dokumentation

internal link

Vill du engagera dig eller veta mer?