Rapporter

Rapporter och dokumentation om mobilitet

Guidelines och rekommendationer på Europeisk nivå för framväxten av kombinerade mobilitetstjänster
Olika scenarios för utvecklingen av kombinerade mobilitetstjänster
Mobilitet och transportlösningar på landsbygd: en internationell litteraturstudie
The Disruption of Transportation and the Collapse of the Internal-Combustion Vehicle and Oil Industries.
34% of consumers see mobility services as an alternative while 56% consider it complementary to buying a car.
Delningsekonomi på användarnas villkor
Konsekvenser av Mobility as a Service
Trafikförvaltningens strategiska inriktning avseende kombinerade mobilitetstjänster
Utredning om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning
Ny förstudie: Transport som tjänst vid bostaden
How public agencies can work with emerging mobility providers
Förändrade förutsättningar för framtidens kollektivtrafik
Shared mobility and the transformation of public transport
Private Mobility, Public Interest
Mobility as a Service – Exploring the opportunity för MaaS in the UK
Shared Mobility: Current Practices and Guiding Principals
ITF study on replacing all cars and buses in Lissabon with dispatched shared tax
The race towards smart mobility
Rapport från Trafikanalys: Nya tjänster för delad mobilitet
VTI-rapport: Åtgärder för att frigöra parkeringsplatser för besöksparkering och potentiella konsekvenser för arbetspendlare
Omvärldsanalys mobilitet
UITP Policy brief – Public transport at the heart of the integrated urban mobility solution
Dokumentation från Victoria ICTs event i Göteborg i december 2015, med temat kombinerad mobilitet för ett hållbart resande
Rapport: Shared mobility and the transformation of public transit
Slutrapport Maas-Framework-projekt
Rapport från UITPs 6th Combined Mobility Workshop i Barcelona, April 2016