Syfte och mål

Målet med projektet är att föra branschen och Samtrafiken in i framtidens resande. Ett resande som skall möjliggöra att alla trafikslag kan användas i olika kombinationer oberoende om det idag kallas kollektivtrafik eller inte.
Effektmål
  • Resenärerna ska ha tillgång till eftertraktade tjänster som på ett enkelt sätt möjliggör kombinerat resande mellan olika persontransporttjänster
  • Ingående leverantörer av persontransporttjänster ska direkt eller indirekt kunna erbjuda tjänster och ha en affärsmodell/-er som bidrar till ökat resande, lönsamma affärer, kreativitet och effektivitet
  • Samtrafiken som nationell samordnare skall ha en affärsmodell som gör att utveckling, standardisering, förvaltning, etc. långsiktigt kan finansieras.
Produktmål

Produkten är en rapport med ett önskat läge för kombinerat resande med målet att fungera som grundläggande affärsdokument för Samtrafiken och dess partners. Processen för att komma fram till önskat läge och delmål ska genomsyras av delaktighet och transparens

Projektmål

Projektets mål är att inom 12 månader leverera ett förankrat underlag inom beviljad budget.
Leveransen ska inkludera:

1. En definition över vilken branschen skall vara i branschsamverkan

2. En roadmap med önskat läge på 5 års sikt inklusive delmål (se schematisk bild)

3. En plan för hur önskat läge ska nås, som b.la inkluderar:

  • Vision, strategi och målbilder
  • Ett förslag till affärsmodell
  • Preliminärt business case
  • En arbetsprocess för fortsatt arbete inom samverkan

Vill du veta mer?