Verifieringssystem BoB

Projektet skall skapa ett referenssystem baserat på BoB-standarden samt ett verifieringsramverk. I olika kombinationer skall dessa kunna användas för att verifiera att olika implementationer följer BoB-standraden. Detta gör vi för att underlätta interoperabilitet mellan olika BoB-system och behålla standardens integritet.

Hela resultatet skall tillgängliggöras som öppen källkod och på det sättet hoppas vi underlätta för de som vill göra system som följer BoB-standarden genom användbar kod som kan återanvändas.

Genom detta projekt kommer Samtrafiken även att förbättra sin interna kompetens kring standarden och därmed kunna lämna bättre support till dess användare.


Vill du veta mer?

Johan

Hammar

Projektledare