Verifieringssystem BoB

Projektet skall skapa ett referenssystem baserat på BoB-standarden samt ett verifieringsramverk. I olika kombinationer skall dessa kunna användas för att verifiera att olika implementationer följer BoB-standarden. Detta gör Samtrafiken för att stärka central kompetens, möjliggöra support, underlätta interoperabilitet mellan olika BoB-system och behålla standardens integritet.

Hela resultatet skall tillgängliggöras som öppen källkod och på det sättet hoppas vi underlätta för de som vill göra system som följer BoB-standarden genom användbar kod som kan återanvändas.

Några av projektets viktigaste mål:
– Möjlighet att verifiera olika implementationer av BoB-standarden för att befrämja interoperabilitet samt säkra standardens integritet.
– Sänkt tröskel för de som vill implementera ett system som följer BoB-standarden genom att komponenter i verifieringssystemet skrivs i öppen källkod.
– Ökad intern kompetens inom BoB-standarden hos Samtrafiken för att minska beroendet till externa resurser.
– Projektet ska enligt plan avslutas under maj 2020.

Genom detta projekt kommer Samtrafiken även att förbättra sin interna kompetens kring standarden och därmed kunna lämna bättre support till dess användare.


Vill du veta mer?

Johan

Hammar

Gruppchef Förvaltningsledning